Cập nhật: 17:09 23/04/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Các thông tin liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giải báo chí viết về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2021 đã được thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Các thông tin liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giải báo chí viết về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2021 đã được thông tin đầy đủ đến các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Sở TT&TT chủ trì buổi họp báo.

Chiều 23/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức họp báo tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phát động giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

Hà Tĩnh hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Đại biểu tỉnh tham dự hội nghị.

Tại buổi họp báo, đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan đến tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 trên cơ sở danh sách ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh do Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh chuyển sang đảm bảo quy định; gồm 10 người ứng cử ĐBQH và 91 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tính đến ngày 18/4/2021, các đơn vị, địa phương đã tiến hành xong công tác hiệp thương lần thứ 3 và đang trong thời gian tổng hợp báo cáo kết quả về UBBC tỉnh.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Đại biểu dự hội nghị.

Quy trình hiệp thương được thực hiện khách quan, dân chủ; đại biểu đồng tình với cơ cấu, số lượng, chất lượng và có niềm tin vào chất lượng người ứng cử.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các bước để giới thiệu người ứng cử, sau hội nghị đã nộp hồ sơ về UBBC tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 809 hồ sơ; hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 9.501 hồ sơ.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành mong muốn được nghe nhiều ý kiến trao đổi của các cơ quan báo chí, phóng viên về các nội dung thông tin liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đã được hoàn thành. Đối với đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 7, tại 3 đơn vị bầu; đại biểu HĐND tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 54, tại 13 đơn vị bầu; đại biểu HĐND cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu là 418, tại 94 đơn vị bầu; đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 5.010, tại 1.408 đơn vị bầu.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền đang tích cực được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng; các cấp, ngành, địa phương đang tập trung làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ bầu cử được lên kế hoạch chi tiết, bài bản đảm bảo trước, trong, sau bầu cử...

Tích cực tham gia Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng

Phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng khẳng định ý nghĩa của giải Búa liềm vàng đối với việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát động Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, các tác phẩm dự giải tập trung hướng về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa nghị quyết các cấp vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp.

Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, công tác dân vận…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phát động giải tại cơ quan, đơn vị mình, tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn các tác phẩm chất lượng tham dự giải cấp tỉnh.

Đối tượng xét Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh là những tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/11/2020 đến trước ngày 15/10/2021.

Cơ cấu về tác phẩm: 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C và 10 giải khuyến khích. Ngoài ra, còn có 4 giải chuyên đề dành cho tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về: (1) Phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; (2) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (3) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; (4) Phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 giải phụ trao cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi và tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

Đối với tập thể: Ban Tổ chức sẽ khen thưởng cho các cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng (theo 3 mức A, B, C và có tiêu chí cụ thể đánh giá).

Về nhân vật tiêu biểu: Lựa chọn vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt Giải.

Tuyên truyền cao điểm về bầu cử

Kết thúc buổi họp báo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo quan tâm đồng hành với tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với quy mô và tần suất lớn hơn nhằm tạo khí thế sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hướng về ngày hội lớn của dân tộc.

Hà Tĩnh họp báo thông tin về bầu cử, phát động Giải Búa liềm vàng năm 2021

Gắn công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: việc thực hiện mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19; triển khai Đề án xây dựng tỉnh nông thôn mới; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại như: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 135 năm ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021) và 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021)...

Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị, thế lực thù địch về cuộc bầu cử, để kịp thời định hướng thông tin trong Nhân dân.

Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động, phối hợp cung cấp thông tin về bầu cử để tuyên truyền trên các báo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với giải Búa liềm vàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn, trong đó 2 cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh là Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, phát động, động viên, khuyến khích các phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia hưởng ứng.

Các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến Giải Búa liềm vàng để thu hút cả những người viết báo không chuyên tham gia. Các ban xây dựng Đảng cần phối hợp, gợi ý các đề tài liên quan đến ngành mình để báo chí tuyên truyền.

Xem đầy đủ thể lệ giải Báo chí viết về Xây dựng Đảng tại đây.

Tin liên quan:

Thu Hà - Anh Tấn


Thu Hà - Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]