(Baohatinh.vn) - Chiều 18/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe đánh giá việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cho ý kiến về kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Chiều 18/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe đánh giá việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cho ý kiến về kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hà Tĩnh đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt ở 100% xã, phường, thị trấn.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, triển khai Chỉ thị 05 gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Thế Dũng: Mỗi đơn vị cần xây dựng chương trình hành động bám sát thực tiễn nhiệm vụ, cùng với đó, tập trung giám sát chặt chẽ từng nội dung

Công tác tuyên truyền được cấp ủy các cấp thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; cổ động trực quan; các cuộc thi, hội thi; vinh danh điển hình tiên tiến... Tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I giai đoạn 2016 - 2018…

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Báo cáo kết quả đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới...

Về kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp huyện và cơ sở dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2019; cấp tỉnh dự kiến tổ chức hội nghị sơ kết vào tháng 9/2019.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Báo cáo sơ kết cần nhấn mạnh Hà Tĩnh đã triển khai học tập và làm theo Bác trong tình hình địa phương có nhiều khó khăn nhưng đạt nhiều kết quả trong nổi bật trên các lĩnh vực; đồng thời phải có các số liệu, dẫn chứng, điển hình cụ thể. Bên cạnh đó, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, từ đó chỉ ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu cho rằng, việc đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW cần phải chặt chẽ, cụ thể hơn gắn trong từng nội dung, mô hình cụ thể; trong triển khai cần xây dựng chuyên đề, kế hoạch bám sát thực tiễn cơ quan, đơn vị mình; phát huy vai trò của người đứng đầu trong học và làm theo Bác; tuyên truyền rõ nét các điển hình tiên tiến... Báo cáo sơ kết cần nêu bật kết quả phát triển kinh tế - chính trị, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Ngoài tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình thì điều đầu tiên và quan trọng đó là phải phát hiện, bồi dưỡng các gương điển hình. Trong thực hiện chỉ thị cần chọn những nội dung có trọng tâm, trọng điểm...

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” không chỉ là học tập một hay hai năm mà là học tập suốt đời.

Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương

Theo đó, học tập, làm theo Bác phải gắn với tổ chức thực hiện nội dung các nghị quyết của tỉnh; sản phẩm chính là kết quả tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung học và làm theo Bác tuyên truyền thường xuyên trong các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt; gắn với trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu...

Cụ thể hóa chủ đề năm 2019 về học và làm theo Bác của Trung ương, Hà Tĩnh cần bổ sung chủ đề riêng của tỉnh. Ngoài ra, các tổ chức Đảng phải cụ thể hóa việc lựa chọn chủ đề gắn với thực tiễn nhiệm vụ đơn vị mình.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải thiết thực, hiệu quả. Đối với những tồn tại, hạn chế, cần tiếp tục đưa vào kế hoạch để khắc phục kịp thời.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần tiếp thu ý kiến các đại biểu hoàn thiện báo cáo, đảm bảo các nội dung sát thực tiễn của Hà Tĩnh. Đồng thời, phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đạt được kết quả trên thông qua những nhân tố cụ thể theo từng chủ đề của năm; cùng với đó, cần mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra tồn tại hạn chế.

 • Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương
  Bước đi chặt chẽ, cách làm minh bạch trong sắp xếp bộ máy ở Hà Tĩnh

  Một số sở, ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã đạt những kết quả bước đầu trong quá trình sáp nhập bộ máy, giúp nhìn nhận những bài học kinh nghiệm để thực hiện lộ trình sắp xếp, kiện toàn trong thời gian tới.

 • Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương
  Học Bác, đội trưởng tham mưu hay, tổng hợp giỏi, nói và viết ngắn gọn

  Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã xuất hiện nhiều cá nhân mẫu mực. Đại úy Nguyễn Đức Hoàng, Đội trưởng Đội Tham mưu - Tổng hợp là một điển hình.

 • Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương
  Cán bộ ngoại giao Hà Tĩnh học Bác về phòng chống suy thoái tư tưởng

  Sáng 12/10, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự buổi tọa đàm cùng cán bộ nhân viên Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh với chủ đề học tập Bác về phòng chống biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nêu gương người đứng đầu.

 • Học và làm theo Bác phải gắn với thực tiễn từng đơn vị, địa phương
  “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”!

  Gắn bó với Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Trần Thanh Bình trên hành trình khuyến học, tôi càng cảm phục ông, người luôn “cháy” hết mình vì công việc. “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm”, lời dạy của Bác Hồ đã theo ông trong suốt những năm giữ vai trò Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho đến tận bây giờ.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]