(Baohatinh.vn) - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp ủy, UBKT các cấp tập trung xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 7/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành Kiểm tra Đảng toàn quốc để đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I/2021, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Hội nghị được trực tuyến đến 68 điểm cầu trong cả nước.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón và Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Đức Thắng.

Chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng.

Dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng.

Theo báo cáo của UBKT Trung ương, quý I/2021 phải tập trung cao độ cho công việc tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng, Nhà nước; chuẩn bị bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng, chống dịch Covid-19.

Mặc dù vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt.

Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Cùng dự hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy.

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Qua kiểm tra đã kết luận và xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Chất lượng, hiệu quả về công tác giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra Đảng ngày càng được nâng lên. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự UBKT; chủ động tham mưu xây dựng, ban hành quy chế làm việc; tập trung thể chế hóa, cụ thể hóa nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Chủ nhiệm UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai nhiệm vụ chậm so với kế hoạch đề ra. Có nơi lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện, chưa phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị…

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Hội nghị được trực tuyến đến 68 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 1 điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đại hội Đảng các cấp.

Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, những nơi có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm; chú ý giám sát đều các khu vực, lĩnh vực, địa phương; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các văn bản về phòng, chống tham nhũng...

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các địa phương giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần thực sự quan tâm, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, báo chí, công luận; từ đó phát hiện, xử lý và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực. Coi trọng công tác tuyên truyền, kịp thời báo cáo kết quả các kỳ họp để công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy UBKT và cơ quan UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới…

Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Quý I/2021, cấp ủy các cấp Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức bồi dưỡng kiến thức và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy và UBKT. Cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra việc lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 13 đảng bộ cấp huyện. Cấp ủy các cấp kiểm tra 166 tổ chức đảng cấp dưới và 62 đảng viên; tổ chức giám sát chuyên đề 85 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở 4 đơn vị đảng bộ cấp huyện. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 17 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 83 tổ chức đảng và giám sát chuyên đề 23 tổ chức đảng, 28 đảng viên.

Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp đã tích cực triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quý II/2021, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng được UBKT Trung ương quán triệt, chỉ đạo; UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó tập trung trọng tâm chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có chất lượng kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; ban hành và thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung xử lý các tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử và nhân sự ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; kịp thời phát hiện, kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm túc các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm…

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]