(Baohatinh.vn) - 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tạo sự đồng thuận, góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức mạnh của Nhân dân, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tạo sự đồng thuận, góp phần phát huy vai trò, tiềm năng, sức mạnh của Nhân dân, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Sáng 29/4, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Chủ trì điều hành hội nghị.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” từng bước được cụ thể và đi vào cuộc sống, thiết thực trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

5 năm thực hiện, Nghị quyết 02 đã làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân huyện Can Lộc đối với việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 02.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó tạo được sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương lớn.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú. Hoạt động kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm. Hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới, chất lượng các kỳ họp, phiên họp, các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Bí thư Đảng ủy xã Vượng Lộc Trần Văn Đoài: Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng trong Nhân dân về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Với việc tăng cường đối thoại từ huyện đến cơ sở, những băn khoăn, vướng mắc của người dân đã được giải đáp, góp phần giải quyết dứt điểm hàng trăm vụ việc, đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân.

Hiệu quả của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở những năm qua đã tạo ra bầu không khí dân chủ, cởi mở, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng. Theo đó, các phong trào phát triển kinh tế ngày càng chuyển biến, đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đã phát huy được ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thể của Nhân dân.

Từ năm 2017 đến 2021, người dân đóng góp 301,33 tỷ đồng xây dựng NTM; hiến gần 380.000 m2 đất và tài sản trên đất; hơn 400.000 ngày công góp phần đưa Can Lộc trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, vượt kế hoạch 1 năm và vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Việc phát huy quy chế dân chủ tạo động lực cho các phong trào thi đua ở Can Lộc, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM.

Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được phát huy trong việc GPMB tại các dự án trọng điểm; vận động người dân thực hiện có hiệu quả Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện trên diện tích hơn 2.200 ha; thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Can Lộc Nguyễn Huy Hoàn: Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong các hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Để khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết số 02-NQ/TU trong thời gian tới, huyện Can Lộc đã đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh đánh giá cao sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở của huyện. Đó là động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, cuộc vận động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ở địa phương.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh phát biểu chỉ đạo.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý: thời gian tới, Can Lộc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chỉ đạo rà soát các văn bản liên quan đến quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm rà soát bổ sung các quy chế, quy định mới.

Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu, cán bộ phải là người tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động; xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, minh bạch để phát huy ý thức trách nhiệm, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên; gắn công tác đánh giá thực hiện quy chế dân chủ đối với hoạt động thi đua, khen thưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc đối thoại, xử lý thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm, góp phần siết chặt mối quan hệ giữa cán bộ và Nhân dân.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 02, BTV Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân.

Phát huy quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống, Phó Bí thư Huyện ủy Võ Xuân Linh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Tin liên quan:

Anh Thư


Anh Thư

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]