(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát...

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát...

Sáng 30/12, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tổng kết hoạt động đoàn công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng dự.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, KT-XH tiếp tục phát triển, QP-AN được giữ vững.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021.

BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên; chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức đảng khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…

Trong năm 2021, BTV Thành ủy và cơ sở tiến hành kiểm tra 73 tổ chức đảng, 53 đảng viên; thực hiện giám sát thường xuyên đối với tất cả các lĩnh vực, địa bàn; chỉ đạo UBKT Thành ủy, đảng ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 30 đảng viên.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hà Nguyễn Hồng Lĩnh: Để xây dựng thành công phường văn minh đô thị kiểu mẫu, cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị tới cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân; xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất từ phường đến tổ dân phố…

Năm 2021, thành phố có 23/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,03%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách thành phố ước 276,8/304,8 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt 1.138 tỷ đồng, đạt 164% kế hoạch tỉnh và 139% kế hoạch thành phố.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Trung Võ Tá Lân tham luận về công tác lãnh đạo, củng cố, nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Công tác an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được quan tâm; hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quản lý đất đai, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đức Danh: Mặt trận Tổ quốc tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất BTV Thành ủy kịp thời kiện toàn bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Năm 2022, TP Hà Tĩnh đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể:

Kết nạp trên 120 đảng viên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên đạt trên 92%...

Tăng trưởng kinh tế đạt 11%; thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.240 tỷ đồng; xây dựng 10 tổ dân phố mẫu; xây dựng 3 khu dân cư mẫu; trồng mới 22.000 cây xanh...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đánh giá cao tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, BTV Thành ủy trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là công tác tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát các chủ trương của Trung ương, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị TP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát các chủ trương của Trung ương, đặc biệt là tinh thần Kết luận 21 của Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu TP Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt hiệu quả, nâng cao chất lượng thực hiện các chủ trương, chính sách; triển khai thực hiện các nghị quyết bám sát với tình hình thực tiễn; làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, phản ánh, đấu tranh những thông tin sai lệch; chú trọng công tác sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, nội chính; lãnh đạo toàn diện công tác mặt trận, đoàn thể; giám sát việc nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, công chức…

Quan tâm phát triển văn hóa đô thị; chủ động giải quyết các vấn đề môi trường; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính gắn với chuyển đổi số; rà quyết, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nêu gương, thể hiện được vai trò là trung tâm của tỉnh, tiếp tục xây dựng thành phố phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trước mắt, đề nghị TP Hà Tĩnh quản lý người đi/về trên địa bàn, kiểm soát tình hình dịch bệnh; quan tâm vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường cảnh quan… đảm bảo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2022 an toàn.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, thực hiện mạnh mẽ công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế theo lộ trình đã xác định.

Quan tâm lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, giao chỉ tiêu cụ thể và tập trung công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. ...

Về phát triển KT-XH, QP-AN, tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế; đẩy mạnh các công trình xây dựng cơ bản; thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp cận các cơ chế, chính sách của các cấp, ngành; triển khai kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ, logistics, phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch đô thị... để khai thác thế mạnh của thành phố.

Dịp này, Thành ủy Hà Tĩnh đã trao giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 cá nhân có thành tích trong hoạt động đoàn công tác chỉ đạo phường, xã.

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho 10 tập thể...

Phát huy truyền thống, xây dựng TP Hà Tĩnh phát triển xứng tầm trung tâm của tỉnh

... và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngọc Loan - Cẩm Hòa


Ngọc Loan - Cẩm Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]