Cập nhật: 13:15 16/10/2021
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh bổ sung, hoàn chỉnh lại một số nội dung trong các dự thảo đề án phát triển TP Hà Tĩnh và đề án về tích tụ ruộng đất.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND thành phố Hà Tĩnh bổ sung, hoàn chỉnh lại một số nội dung trong các dự thảo đề án phát triển TP Hà Tĩnh và đề án về tích tụ ruộng đất.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Sáng 16/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, BTV Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh, Đề án về tích tụ ruộng đất và một số nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XVIII.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Tại cuộc họp, đại biểu đã nghe khái quát các nội dung chính của dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Đề án “Tập trung, tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày dự thảo các đề án.

Đề án về phát triển TP Hà Tĩnh do UBND TP Hà Tĩnh phối hợp Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT) xây dựng, đã được Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định.

Đề án đánh giá tình hình phát triển KT-XH của thành phố giai đoạn vừa qua, trong đó tập trung vào những bất cập về kết cầu hạ tầng; phân tích các khó khăn, thách thức, hạn chế của thành phố trong những năm tới đối với sự phát triển; dự báo bối cảnh của quốc tế, quốc gia và của tỉnh ảnh hưởng đến thành phố.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Đề án cũng đưa ra mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và những năm tiếp theo; đề xuất 8 nhiệm vụ và giải pháp về: mở rộng không gian đô thị; đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đổi mới tăng trưởng kinh tế, cải tạo cảnh quan đô thị… để xây dựng và phát triển TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Dự thảo đề án về tích tụ ruộng đất đưa ra mục tiêu nhằm tập trung, tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành phần kinh tế khác đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp dụng công nghệ cao...

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Nên ban hành đề án xây dựng và phát triển thành phố sớm để tính toán quy hoạch phù hợp.

Dự thảo đề án nêu rõ mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2022 – 2025, tích tụ ruộng đất đạt gần 20% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; giai đoạn 2026 - 2030 đạt 50% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trương Thanh Huyền: Cần tập trung công tác tuyên truyền cho Nhân dân để tạo đồng thuận trong thực hiện; nghiên cứu cụ thể các giải pháp đảm bảo tính khả thi.

Đề án cũng nêu rõ các nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp về: tuyên truyền; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; khoa học công nghệ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn; ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất sản xuất nông nghiệp.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Cần tính toán kỹ hơn về diện tích mở rộng không gian đô thị thành phố. Làm rõ hơn một số giải pháp trong đề án tích tụ ruộng đất.

Thảo luận, góp ý dự thảo đề án tại cuộc họp, các đại biểu đồng tình, nhất trí với việc ban hành đề án về phát triển thành phố và đề án tích tụ ruộng đất.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng: Phần thực trạng, tồn tại, hạn chế cần làm rõ hơn, đánh giá sâu hơn về nội dung các tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước. Có lộ trình triển khai thực hiện đề án.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Các đề án được thực hiện công phu, tính khả thi cao. Cần có giải pháp về mặt quy hoạch trong đề án về tích tụ ruộng đất.

Các đại biểu cho rằng, cần đánh giá kỹ phần thực trạng, hạn chế của thành phố; có lộ trình thực hiện các đề án; làm rõ hơn một số giải pháp trọng tâm trong phát triển thành phố và tích tụ ruộng đất về các nội dung: mở rộng không gian đô thị thành phố, tuyên truyền để người dân thực hiện tích tụ ruộng đất, cơ chế chính sách cho người dân khi tích tụ ruộng đất…

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Cần tính toán đầy đủ, kỹ lưỡng các yếu tố để xây dựng TP Hà Tĩnh trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh lại đề án. Về đề án tích tụ ruộng đất, sau khi tích tụ, người dân vẫn có quyền sử dụng đất. Hiện cũng đã có một số tỉnh ban hành nghị quyết về tích tụ ruộng đất với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển và mở rộng địa giới TP Hà Tĩnh là cần thiết. Vì vậy, cần có nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh để thực hiện bài bản. Quan điểm của tỉnh là tiếp tục thu hút đầu tư phát triển thành phố và thành phố cũng phải chịu trách nhiệm về các công trình của tỉnh đóng trên địa bàn. Về tích tụ ruộng đất, hiện nay, ruộng đất bỏ hoang nhiều; việc tích tụ ruộng đất, doanh nghiệp tham gia, người dân cũng sẽ được lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Xây dựng, phát triển thành phố và tích tụ ruộng đất là những nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội Đảng và chương trình toàn khoá của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh. Cơ chế, chính sách cho thành phố cần mang tính chiến lược lâu dài; một số nội dung về cơ chế xây dựng và phát triển thành phố không nên đưa quá cụ thể. Đối với đề án tích tụ ruộng đất, phải tuyên truyền cho người dân hiểu những lợi ích tích tụ ruộng đất mang lại; chọn vùng tích tụ, tập trung ruộng đất làm điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, mở rộng địa giới hành chính, tăng quy mô dân số, xứng tầm trung tâm tỉnh lỵ là nhiệm vụ phải làm để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Do đó, cùng với chủ trương, phải có cơ chế cho thành phố và cần tăng quyền chủ động cho thành phố.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Về phần giải pháp, cần bổ sung thêm nội dung phối hợp với các địa phương của huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên để bảo vệ quy hoạch; chú trọng phát triển hơn về du lịch, dịch vụ sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao cũng như phải giữ được nét đặc sắc của thành phố.

Thành phố phải tăng cường quản lý về quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo thẩm quyền; tăng cường cải cách hành chính; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường trồng cây xanh; giải quyết vấn đề thoát nước; quan tâm lĩnh vực văn hoá – giáo dục…

Ngoài ra, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tiếp tục triển khai nhà ở xã hội giai đoạn 2.

Về phần tổ chức thực hiện, trên cơ sở góp ý các đại biểu, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND thành phố chỉnh sửa lại đề án và có lộ trình rõ ràng.

Về đề án tích tụ ruộng đất, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mục tiêu là phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, hướng đến nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và có sản phẩm xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng lưu ý đến nội dung cơ giới hoá trong nông nghiệp; tuyên truyền để người dân thực hiện và hỗ trợ chính quyền thực hiện tích tụ ruộng đất; phải có cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn; sau dồn điền phải làm hồ sơ pháp lý cho người sử dụng đất.

Tập trung hoàn thiện các đề án về phát triển TP Hà Tĩnh, tích tụ ruộng đất

Tin liên quan:

Ngọc Loan


Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]