Cập nhật: 11:44 28/03/2021
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành.

Sáng 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: "Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bước vào chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu được nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo chuyên đề về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Điểm cầu tại hội trường UBND tỉnh có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc Hội; Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính Phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự điểm cầu Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học.

Hội nghị cũng được trực tuyến đến 17 điểm cầu huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 3.000 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cán bộ cốt cán cấp xã.

Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Đại biểu lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

Báo cáo về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chủ đề của chiến lược là: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Đại biểu tham dự điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học.

Chiến lược cũng đề ra các mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 0,7; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 35-40%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%; tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70%...

Để đạt mục tiêu đó, cần thực hiện 10 nhóm phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030: Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Đại biểu tại điểm cầu Trung tâm Công báo - Tin học

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM). Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính.

Phấn đấu đến 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại

Phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và bối cảnh thế giới, khu vực Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 2021 - 2025.

Theo đó, nước ta phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập quốc tế...

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Đại biểu tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700-5.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; tuổi thọ trung bình khoảng 74,5%; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM tối thiểu 80%, trong đó có 10% đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định ở mức 42%...

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ủy đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng chỉ đạo quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành và tăng cường lãnh đạo, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Yêu cầu quán triệt phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm 2021 - 2025 trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; rút kinh nghiệm việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu trong từng giai đoạn để đề xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp trong quá trình thực hiện. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; thực hiện giám sát, phản biện xã hội các đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu 5 năm.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]