Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

Ngày 5/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng dự.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương lớn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; chỉ đạo triển khai tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư; giám sát và phản biện xã hội, xây dựng cơ chế chính sách...

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận lực lượng vũ trang; tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết, xây dựng Chi bộ, Cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, Chi bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận trên địa bàn, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác nắm tình hình nhân dân; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.