Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

Ngày 5/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng dự.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; phát huy trí tuệ tập thể, tập trung dân chủ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trên địa bàn và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương lớn của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; chỉ đạo triển khai tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, di dời, tái định cư; giám sát và phản biện xã hội, xây dựng cơ chế chính sách...

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác dân vận lực lượng vũ trang; tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên chăm lo xây dựng khối đoàn kết, xây dựng Chi bộ, Cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hằng năm, Chi bộ được tổ chức đảng cấp trên đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng mô hình “dân vận khéo” gắn với các khâu đột phá của tỉnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dân vận trên địa bàn, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác nắm tình hình nhân dân; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo cải thiện đời sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng cơ quan vững mạnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Ngô Văn Huỳnh, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được Đại hội bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast