Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

(Baohatinh.vn) - Đánh giá 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các đại biểu đều cho rằng, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách làm.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh chủ trì hội nghị.

Sáng nay (26/5), BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X, Quyết định số 202-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Công tác dân vận thay đổi theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, cách làm

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 10 năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh có bước chuyển biến cơ bản.

Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh báo cáo 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X; Quyết định số 202-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; phương thức vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sát thực, hiệu quả, gắn tuyên truyền, vận động với chăm lo lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy: “MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các mô hình dân vận khéo. Có kế hoạch, cơ chế phối hợp với chính quyền các cấp để nắm bắt được tình hình của Nhân dân tốt hơn”.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Phan Duy Vĩnh: “Thị xã đã tập trung tuyên truyền sâu sắc, tường tận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới người dân. Quan tâm xây dựng các mô hình dân vận với phương châm 1 gương tốt hơn trăm bài diễn thuyết”.

Công tác dân vận chính quyền được quan tâm, đã ban hành khá kịp thời, đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, với nhiều đối tượng được thụ hưởng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được quan tâm chỉ đạo giải quyết; duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân hằng tháng.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: “Việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển, chính quyền đều tranh thủ tối đa ý kiến của người dân, của Ban Dân vận. Các công trình, dự án đều xuất phát từ lợi ích của người dân, vì mục tiêu phát triển chung”.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; từng bước thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Hội nghị nhận định, thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 202-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị đã có nhiều thay đổi theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách làm và được thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: “Cần quan tâm hơn tới chất lượng thực sự của công tác cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chất lượng các buổi tiếp công dân”.

Kết quả được thể hiện rõ nét qua công tác vận động Nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư; khắc phục sự cố môi trường biển; xây dựng nông thôn mới và gần đây là phòng, chống đại dịch Covid-19,… cấp ủy đảng đã có các chủ trương, nghị quyết; chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là lực lượng nòng cốt trong việc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành thực hiện.

Sự phối hợp trong công tác dân vận được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân và xây dựng được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Bộ máy dân vận phải gắn bó mật thiết với Nhân dân

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu làm rõ những kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, tiếp tục tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Quyết định số 202-QĐ/TU, ngày 15/7/2011 của BTV Tỉnh ủy về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: “Công tác dân vận là trách nhiệm chung của hệ thống chính trị. Dân vận phải gắn với dân trí, kỷ luật kỷ cương, dân sinh nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân”.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy công tác dân vận của lực lượng vũ trang; phát huy tốt hơn vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện các quy định về phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, với nòng cốt là Ban Dân vận.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Cần đánh giá khách quan bộ máy làm công tác dân vận, làm dân vận phải khéo, có phương pháp, đồng thời phải hiểu sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua chính là từ sức mạnh của Nhân dân. Từ những bước đi vững chắc trong quá trình 10 năm xây dựng NTM, công tác giải phóng mặt bằng, khắc phục sự cố môi trường biển hay gần đây nhất là tinh thần “chống dịch như chống giặc” trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19… có được là nhờ sự đồng thuận của Nhân dân.

Đó cũng chính là những bài học để thấy được vai trò của hệ thống chính trị trong khơi dậy sức dân, đó là phải biết lãnh đạo, chỉ đạo, có phương pháp, rõ người, rõ việc. Bộ máy dân vận phải gắn bó mật thiết với Nhân dân; biết sự cần thiết, thực tiễn của Nhân dân để đưa vào chủ trương, chính sách của tỉnh, đáp ứng nhu cầu chính đáng của Nhân dân.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, nhận thức, ý thức của một số cá nhân, tổ chức, người đứng đầu về công tác dân vận còn chưa thấm nhuần, chưa thật sự khẳng định được vai trò của công tác dân vận để vận động Nhân dân. Một số ít cơ chế, chính sách chưa hợp lòng dân, một số chính sách cách thực hiện chưa phù hợp.

Hà Tĩnh linh động, sáng tạo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân

Toàn cảnh hội nghị

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhìn nhận, niềm tin của Nhân dân với Đảng ngày càng tăng lên, song cần thực hiện dân chủ gắn với kỷ cương, tỉnh táo trước một số phần tử xấu kích động phá hoại nền tảng của Đảng, phá hoại cán bộ tốt.

Cần đánh giá khách quan bộ máy làm công tác dân vận, làm dân vận phải khéo, có phương pháp, đồng thời phải hiểu sâu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hình ảnh cán bộ phải là tấm gương sáng để Nhân dân noi theo; phải trọng dân, tin dân và để dân tin. Khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận.

Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, gắn bó mật thiết với Nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại. Tiếp tục quán triệt Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X, Quyết định số 202-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy sâu rộng tới mọi cấp, ngành, mọi đảng viên để thực hiện hiệu quả.

Liên quan tới công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương dồn sức cho đại hội Đảng cấp cơ sở, nghiên cứu kỹ văn kiện, báo cáo chính trị, soát xét kỹ công tác nhân sự, đúng quy trình. Xử lý khiếu nại, tố cáo để nâng cao niềm tin của Nhân dân. Khuyến khích nhất thể hóa chức danh, bầu bí thư trực tiếp.

Chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp huyện, chú trọng duyệt đại hội, triển khai chặt chẽ, khách quan, minh bạch quy trình cán bộ.

Bên cạnh đó, tập trung phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; cải cách hành chính mạnh mẽ; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của huyện, tỉnh…

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast