Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là cơ sở tránh trú bão lũ là một trong những điểm mới được thảo luận nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2030” ở Hà Tĩnh.

Chiều 11/11, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, UBND tỉnh họp nghe ý kiến và lấy ý kiến góp ý về dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030” và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030 trình HĐND tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 18.

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh từng bước được quan tâm, hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân giữa các vùng trên địa bàn toàn tỉnh; việc tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao ở cơ sở chưa cân đối; việc đầu tư hỗ trợ thiết chế văn hóa, thể thao còn thấp…

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh Lê Thị Loan trình bày tóm tắt dự thảo đề án.

Trong khi đó, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Do vậy, việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030” là hết sức cần thiết.

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo: Liên quan đến nội dung hỗ trợ kinh phí đối với thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn văn minh kiểu mẫu, chính sách mua sắm cần quy định rộng hơn về các cơ sở vật chất được mua sắm, không nên gói gọn trong thiết bị âm thanh, dụng cụ thể thao.

Trên cơ sở đó, dự thảo Đề án được xây dựng với 4 phần. Phần thứ nhất: sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án; phần thứ hai: thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thiết chế thể thao cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh; phần thứ ba: mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021 - 2030; phần thứ tư: tổ chức thực hiện.

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Phương Loan: Cần một số chỉ tiêu về tỷ lệ gia đình thể thao; tỷ lệ trình độ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Đối tượng được đề án hướng đến đó là thiết chế văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố.

Đề án xác định mục tiêu tổng quát và 10 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025; 8 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 đối với vùng đồng bằng, đô thị và vùng miền núi, biển ngang.

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình: Cần xem xét lại các tiêu chí để đề án sát thực hơn, có chính sách hỗ trợ xã hội hóa trong việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở..."

Lộ trình thực hiện đề án được phân thành 2 giai đoạn: 2021 - 2025; 2026 - 2030. Nguồn kinh phí thực hiện gồm nguồn vốn lồng ghép xây dựng nông thôn mới, ngân sách huyện, xã và nguồn xã hội hóa.

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt: Các dự thảo cần lưu ý bổ sung ý kiến về việc cần có chính sách xây dựng nhà văn hóa kết hợp nhà tránh lũ tại một số địa phương vùng hạ du hồ đập, nguy cơ ngập lụt trong mùa lũ.

Thống nhất cao với việc ban hành đề án, đại biểu cũng đề xuất tăng một số chỉ tiêu về tỷ lệ gia đình thể thao; tỷ lệ trình độ đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và góp ý chi tiết về cách dùng từ, cụm từ trong đề án.

Đề án cần bổ sung nội dung về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách; xây dựng các điểm nhà văn hóa đồng thời là cơ sở tránh trú bão lũ…

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập giải trình một số nội dung liên quan đến dự thảo đề án.

Cũng tại cuộc họp, đại biểu đóng góp một số ý kiến về nội dung dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030 để trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao các ý kiến phát biểu của đại biểu và công tác tham mưu, chuẩn bị của Sở VH-TT&DL.

Xây dựng nhà văn hóa đồng thời là nơi tránh trú ở vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh kết luận cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, các ý kiến cho thấy đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết của việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030” và dự thảo Nghị quyết nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, giai đoạn 2021 - 2030 trình HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở VH-TT&DL tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh đề án và dự thảo nghị quyết. Trong đó trọng tâm cần cập nhật số liệu mới; đánh giá sâu hơn thực trạng, những hạn chế, đặc biệt sau ảnh hưởng của lũ lụt; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích một cách kỹ lưỡng; đánh giá rõ hơn về nội dung huy động nguồn lực xã hội hóa; chú trọng đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác văn hóa...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast