Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

(Baohatinh.vn) - Lực lượng vũ trang thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã hoàn thành xuất sắc đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 với những màn tác chiến đẹp mắt, trong đó có màn thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

Tình huống giả định đặt ra là địch đổ bộ đường không tại khu vực điểm cao 120. Trước tình hình đó, Đại đội Bộ binh 1 thuộc Tiểu đoàn Bộ binh TX Kỳ Anh nhanh chóng triển khai lực lượng, hiệp đồng chặt chẽ với dân quân địa phương và lực lượng biên phòng tiêu diệt toàn bộ quân và phương tiện của địch. Đây là một nội dung thực binh trong đợt diễn tập khu vực phòng thủ TX Kỳ Anh năm 2022.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Từ 5h30 sáng, các lực lượng đã tập hợp tại địa điểm thực binh để chuẩn bị đội ngũ, quán triệt các nội dung đảm bảo an toàn chiến đấu và nhận vũ khí, đạn dược.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Qua quá trình huấn luyện lực lượng dự bị động viên, TX Kỳ Anh được biên chế vào 1 đại đội bộ binh và các phân đội hỏa lực để tiến hành thực binh đánh địch đổ bộ đường không.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Hệ thống xe thiết giáp được kiểm tra, nạp đạn để sẵn sàng bắt đầu buổi diễn tập thực binh.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Tình huống giả định đặt ra: lực lượng địch đổ bộ đường không tại điểm cao 120 thuộc xã Kỳ Hoa.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh nhanh chóng triển khai lực lượng đánh địch đổ bộ.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Được lệnh của chỉ huy, lực lượng bộ binh triển khai chiếm lĩnh tuyến xuất phát tiến công để đánh địch.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Các khẩu súng DKZ được đưa vào vị trí ngắm bắn để chuyển sang giai đoạn hoả lực chế áp ngắn.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Hoả lực của quân ta tiêu diệt các ụ súng, xe thiết giáp và các hoả điểm của địch, qua đó các trung đội từng bước vào các vị trí triển khai.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Lực lượng bộ binh kiềm chế, tiêu diệt địch.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Để đánh bại đối phương, phía ta bố trí các loại hỏa lực như: súng máy phòng không 12,7 ly... (Ảnh: Trọng Sơn)

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

... và súng DKZ, các loại đạn cối... để bắt đầu tiến lên tấn công nhiều mục tiêu của địch.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Xe thiết giáp dẫn đầu các mũi tiến công, theo sau là lực lượng bộ binh xung phong để tiêu diệt địch.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Lực lượng phía ta tổ chức chiến đấu, từng bước chiếm lĩnh trận địa và đánh địch co cụm...

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Sau hơn một giờ tác chiến với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các mục tiêu của địch đều bị tiêu diệt.

Xem lực lượng vũ trang TX Kỳ Anh thực hành đánh địch đổ bộ đường không

Kết thúc màn thực binh đánh địch đổ bộ đường không, Ban chỉ đạo diễn tập KVPT thị xã Kỳ Anh đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast