100% đơn vị sử dụng lao động ở Hà Tĩnh giao dịch điện tử thủ tục BHXH

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đều được tiếp nhận hồ sơ qua hệ thống phần mềm giao dịch điện tử của BHXH tỉnh Hà Tĩnh tại 13 huyện, thị xã, thành phố.

100% đơn vị sử dụng lao động ở Hà Tĩnh giao dịch điện tử thủ tục BHXH

Hiện nay, BHXH Hà Tĩnh tập trung giao dịch điện tử trong các lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ thẻ BHXH, BHYT và các thủ tục ngắn hạn...

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 3.768/3.768 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Năm 2018, BHXH tỉnh tiếp nhận hơn 130 nghìn hồ sơ qua hệ thống giao dịch điện tử.

100% đơn vị sử dụng lao động ở Hà Tĩnh giao dịch điện tử thủ tục BHXH

Tăng cường giao dịch điện tử sẽ giảm áp lực cho các trung tâm hành chính công và dịch vụ bưu chính công ích

Năm 2019, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bằng giao dịch điện tử. 4 tháng đầu năm, lượng hồ sơ tiếp nhận qua giao dịch điện tử là 71.616/178.684 (chiếm tỷ lệ trên 40% tổng các loại hình giao dịch). Trong đó, một số đơn vị có lượng hồ sơ giao dịch điện tử lớn như: Thạch Hà 4.529/5.522 hồ sơ, thành phố Hà Tĩnh có tới 8.637/10.430 hồ sơ, thị xã Kỳ Anh 7.601/21.448 hồ sơ…

Hiện nay, BHXH Hà Tĩnh đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast