107 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2020

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/11, Ban Giám khảo Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng tổ chức chấm các tác phẩm thuộc loại hình phát thanh, truyền hình, báo điện tử và thảo luận các nội dung liên quan.

107 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2020

Theo Ban Tổ chức giải, có 107 tác phẩm lọt vào chung khảo thuộc 4 loại hình báo chí với các thể loại. Loại hình báo in và báo điện tử có 61 tác phẩm, trong đó: 7 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, ghi chép; 21 tác phẩm thuộc thể loại chính luận, xã luận; 30 tác phẩm thuộc thể loại phản ánh, gương người tốt, việc tốt; 3 tác phẩm ảnh.

Loại hình truyền hình có 42 tác phẩm, trong đó: 4 tác phẩm thuộc thể loại phim tài liệu, tọa đàm; 13 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự, ký sự; 25 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự ngắn, gương người tốt, việc tốt.

Loại hình phát thanh có 4 tác phẩm, trong đó: 2 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự; 2 tác phẩm thuộc thể loại bài gương người tốt, việc tốt.

107 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2020

Thành viên Ban Giám khảo chấm các tác phẩm tham dự giải.

Các tác phẩm dự giải tập trung phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng như việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Các tác phẩm phản ánh về đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: công tác chuẩn bị; công tác rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp và điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước.

Nhiều tác phẩm phản ánh về những tấm gương trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là điển hình được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII đem lại hiệu quả thiết thực, có tác động cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia học tập, làm theo Bác.

107 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2020

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại buổi chấm

Tại buổi chấm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng cho rằng, công tác tổ chức tiếp nhận và chấm vòng sơ loại các tác phẩm báo chí dự thi được thành viên Ban Tổ chức triển khai bài bản, theo đúng điều lệ.

Đề nghị tổ giúp việc, thư ký tổng hợp điểm chấm của thành viên Ban Giám khảo để trình Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo xem xét quyết định bộ giải, khen thưởng tập thể. Đồng thời, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để hoàn thiện hồ sơ gửi dự thi toàn quốc năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast