14 tân binh ở Can Lộc đứng vào hàng ngũ của Đảng

Đây là những thanh niên ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động tại các địa phương của Can Lộc (Hà Tĩnh).

Các chi bộ Đảng ở Can Lộc vừa tiến hành lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú, cũng là những tân binh sắp sửa lên đường làm nhiệm vụ cho Tổ quốc.

14 tân binh ở Can Lộc đứng vào hàng ngũ của Đảng

Lễ kết nạng đảng viên mới ở Chi bộ Vĩnh Gia, xã Kim Song Trường.

Các tân binh được kết nạp Đảng lần này thuộc các Đảng bộ: Vượng Lộc, Quang Lộc, Kim Song Trường, Thường Nga, Gia Hanh, Thuần Thiện, Đồng Lộc, Thượng Lộc và Trung Lộc. Đây là những hạt nhân ưu tú nhất trong tổng số 25 tân binh đã tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Việc kết nạp Đảng cho lực lượng tân binh trước khi lên đường nhập ngũ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm cho các thanh niên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân ngũ; nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast