75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh - thầm lặng góp nhặt những con số

(Baohatinh.vn) - Ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của ngành Thống kê Việt Nam. Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 510/QĐ- TTg lấy ngày 6/5 hằng năm là ngày Thống kê Việt Nam.

75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh - thầm lặng góp nhặt những con số

Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh (người thứ 5 bên trái sang) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại hội nghị triển khai công tác năm 2021

Nhìn lại chặng đường 75 năm phát triển và trưởng thành, ngành Thống kê Việt Nam rất đỗi tự hào về thành tựu đạt được trước nhu cầu thông tin của đời sống xã hội đòi hỏi ngày một cao hơn. Dưới đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, công tác thống kê có nhiều đổi mới sâu sắc, nội dung phương pháp thống kê được chuyển đổi theo hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) thay cho bảng cân đối vật chất (MPS).

Tổ chức áp dụng các bảng phân ngành, danh mục theo phương pháp chọn mẫu, tăng cường công tác thống kê xã hội, môi trường. Đáp ứng nhu cầu thông tin, những năm gần đây, ngành đã tập trung thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đổi mới nội dung phương pháp, hệ thống chỉ tiêu thống kê đã được hoàn thiện, phản ánh đầy đủ bức tranh kinh tế - xã hội và phù hợp với thông lệ quốc tế.

75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh - thầm lặng góp nhặt những con số

Cục Thống kê tổ chức tổ chức họp báo công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng và một số chỉ số liên quan đến kinh tế - xã hội (KT-XH) Hà Tĩnh năm 2019.

Cùng với ngành thống kê cả nước, đội ngũ cán bộ ngành Thống kê Hà Tĩnh cũng đã không ngừng phát triển, trưởng thành. Toàn ngành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác xử lý, tổng hợp và phân tích của ngành đã không ngừng được đổi mới theo hướng tin học hóa. Việc ứng dụng và phát triển các phần mềm chuyên dùng cho báo cáo, điều tra thống kê đã góp phần đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin, tăng độ chính xác của thông tin tổng hợp. Ngành Thống kê Hà Tĩnh đã tổ chức được nhiều cuộc điều tra lớn như: Tổng điều tra dân số và nhà ở những năm cuối có số 9, từ năm 1979, đến 2019; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 5 năm một lần từ năm 1994 đến năm 2021; tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp 5 năm một lần từ năm 1997 đến năm 2021.

Nhờ nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, tăng cường các hoạt động phân tích và dự báo thống kê, công tác phổ biến thông tin thống kê đã được đổi mới cả hình thức và nội dung. Nguồn thông tin cung cấp ngày càng phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu hướng hội nhập và phát triển của tỉnh nhà. Những con số của kết quả điều tra, thống kê cập nhật số liệu hằng tháng, hằng quý trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã cung cấp, phục vụ cho hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn. Thông qua số liệu tổng hợp, phân tích, những con số là căn cứ đánh giá kết quả thực trạng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn giúp cơ quan chức năng hoạch định chính sách và quy hoạch tổng thể của tỉnh.

75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh - thầm lặng góp nhặt những con số

Chi cục Thống kê huyện Thạch Hà điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Với những kết quả đạt được trong nhiều năm qua, Cục Thống kê Hà Tĩnh luôn đứng tốp đầu toàn quốc trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều đơn vị, cán bộ, công chức thống kê đã được tặng thưởng bằng khen, kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, năm 2018, Cục Thống kê Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, năm 2020 được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhiệm vụ thời gian tới của Ngành Thống kê Hà Tĩnh được xác định rất nặng nề; nhất là trong triển khai thực hiện chiến lược phát triển của ngành và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, góp phần cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh.

75 năm ngành Thống kê Hà Tĩnh - thầm lặng góp nhặt những con số

Tổ điều tra xã Việt Xuyên (Thạch Hà) thực hiện công tác điều tra dân số tại hộ dân. Ảnh tư liệu

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, ngành Thống kê Hà Tĩnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê “trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời” phục vụ các cơ quan nhà nước các cấp hoạch định chiến lược, chính sách; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từng bước tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê.

(2) Tiếp tục đôn đốc, triển khai có hiệu quả các chế độ báo cáo, điều tra theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

(3) Chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh/thành phố/thị xã; tổ chức các hoạt động thống kê; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Với bề dày truyền thống tốt đẹp, với sự năng động, sáng tạo, vững vàng trước những thử thách, khó khăn và tinh thần thực sự cầu thị, tập thể cán bộ công chức ngành Thống kê Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast