Cẩm Xuyên cần nhân rộng và lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

(Baohatinh.vn) - Các ban chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Cẩm Xuyên cần nhân rộng và lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Chiều 6/1, BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của các Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện: BCĐ công tác tôn giáo, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và BCĐ phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, cấp ủy Đảng huyện Cẩm Xuyên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực gắn với sự chuyển biến đồng bộ của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là trong triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện; từng bước giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, hạn chế đơn thư vượt cấp, tình hình an ninh chính trị tiếp tục ổn định, duy trì tốt lịch tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Cẩm Xuyên cần nhân rộng và lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Nguyễn Thiên Toàn: “Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào dân vận khéo hàng năm phải chú trọng chọn nội dung trọng tâm để ban hành kế hoạch. Để phong trào đạt hiệu quả cần có cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể, tập trung”.

Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Toàn thể Nhân dân đã chung sức, đồng lòng xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Hệ thống kết cấu hạ tầng, các công trình kiến trúc điểm nhấn đô thị khá đồng bộ, hiện đại.

Cẩm Xuyên cần nhân rộng và lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Xuyên Phạm Viết Công: “Cần tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của người dân, duy trì tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan với MTTQ và các đoàn thể, nhân dân”.

Về phong trào thi đua "Dân vận khéo”, đầu năm 2021, các xã, thị trấn, cơ quan trực thuộc và các tổ chức đoàn thể cấp huyện đã đăng ký 155 mô hình trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhất là việc huy động các nguồn lực của Nhân dân để xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị. Đã có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu cho thu nhập từ 150 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm…

BCĐ công tác tôn giáo của huyện, xã, thị trấn đã phối hợp chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chủ trương của cấp ủy, chính quyền sát với thực tế, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở. Quan tâm công tác xây dựng kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện tốt nhất trong việc cấp phép nâng cấp, xây dựng mới cho các công trình tôn giáo.

Năm 2022, các ban chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua dân vận khéo và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Rà soát lại các mô hình để có giải pháp đẩy mạnh thực hiện, nhân rộng các mô hình, coi trọng tính bền vững, sức lan toả của từng mô hình; làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, gắn xây dựng mô hình với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh ghi nhận, biểu dương hoạt động của BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm qua.

Để các ban chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: “Công tác dân vận là việc của cả hệ thống chính trị, trong đó “dân vận khéo” đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc”.

Cẩm Xuyên cần nhân rộng và lan toả các mô hình “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng; nâng cao nhận thức của người đứng đầu; quan tâm phát triển Đảng viên và quần chúng ưu tú; tiếp tục ưu tiên công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng linh hoạt, an toàn; tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast