Cập nhật: 12:52 20/10/2021
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu ngành Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại thời gian qua, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu ngành Giao thông Vận tải Hà Tĩnh cần có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại thời gian qua, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Sáng 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc với Sở GTVT về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương cùng dự.

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ GTVT trong việc lập 5 quy hoạch ngành quốc gia (mạng lưới đường bộ, hạ tầng đường thủy nội địa, mạng lưới đường sắt, cảng hàng không và sân bay, cảng biển); phối hợp Sở KH&ĐT, đơn vị tư vấn BCG để hoàn thiện các nội dung liên quan lĩnh vực GTVT tích hợp trong hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Sở đã chủ trì đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trung hạn 2021 - 2025 nhằm từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông theo Đề án tỉnh NTM và mở rộng không gian đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phối hợp, đôn đốc giải quyết các vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT làm chủ đầu tư trên địa bàn và các dự án do tỉnh quyết định đầu tư.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Thanh Điện: Tình trạng phương tiện chở vật liệu xây dựng cơi nới thành thùng, chở quá khổ, quá tải vẫn còn khá phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ TNGT; đề nghị Sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra quyết liệt xử lý.

Công tác quản lý bảo dưỡng các tuyến đường từ quốc lộ ủy thác, tỉnh lộ, huyện lộ, đường trục xã, hệ thống đường thủy luôn được quan tâm thực hiện tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Sở GTVT đã thực hiện công tác thẩm định tất cả các hồ sơ đều đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về thời gian. Trong 2 năm 2019 - 2020, quá trình thẩm định đã cắt giảm, tiết kiệm kinh phí so với giá trị các chủ đầu tư trình tương ứng tỷ lệ cắt giảm 5,4%, gần 121 tỷ đồng.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với Sở GTVT để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vướng mắc trong công tác đấu nối đường nhánh vào quốc lộ. Tuy nhiên, vấn đề này còn liên quan tới các quy định của Bộ GTVT nên vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Hoàn thành mạng lưới xe buýt liên huyện, liên tỉnh trên địa bàn với 9 tuyến, 125 tuyến vận tải hành khách tuyến cố định từ Hà Tĩnh đi các tỉnh, 2.121 đầu xe tải để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh và đảm bảo đi lại cho Nhân dân.

Sở cũng đẩy mạnh nhiệm vụ quản lý nhà nước, tăng cường tham tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; 9 tháng năm 2021 đã cấp 25.414 giấy phép lái xe các loại, trong đó, cấp mới 16.637 giấy phép, cấp đổi 8.777 giấy phép.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Trần Văn Tùng: Sở GTVT cần sớm có kế hoạch dự toán nguồn vốn trong công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông để công việc được tiến hành theo đúng thực tế.

Lực lượng Thanh tra Giao thông đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trên các lĩnh vực về bảo vệ kết cấu hạ tầng ATGT, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy, đường sắt, kiểm soát tải trọng xe. 9 tháng qua, thanh tra đã kiểm tra, xử lý 513 trường hợp, phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 1,92 tỷ đồng, tước GPLX 47 trường hợp.

Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và đôc đốc hướng dẫn địa phương tổ chức làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, phục hồi mặt đường bê tông xi măng. Đến hết tháng 9/2021 đã làm được 435,3/560,63 km ường giao thông nông thôn; rãnh thoát nước làm được 130,4/183,06 km; phục hồi mặt đường 111/150 km.

Dù có nhiều nỗ lực, nhưng hiện vẫn còn tồn tại, vướng mắc trong ngành GTVT, cụ thể: BQL bến xe đã có quyết định giải thể năm 2016, nhưng đến nay do nhiều vướng mắc nên không thực hiện được; tuyến QL8 đầu tư kéo dài nhiều năm, gây khó khăn việc lưu thông phương tiện vận tải hàng hóa Việt – Lào; công tác quản lý hành lang đường bộ gặp rất nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng ngoài phạm vi nền đường và trong phạm vi hành lang còn chậm; tỷ lệ cấp phù hiệu vận tải ô tô vận tải hàng hóa chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra...

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Để góp phần nâng cao chất lượng tổng thể hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, cần thiết phải có các tiêu chí đánh giá cụ thể từng dự án, từng tuyến đường trong quá trình xây dựng NTM ở các địa phương.

Thời gian tới, Sở GTVT chú trọng các quy hoạch nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tỉnh; nghiên cứu tham mưu phương án tuyến để kết nối phục vụ phát triển du lịch từ Thịnh Lộc - Thiên Cầm; tăng cường công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa trung ương, địa phương; kịp thời khắc phục các hư hỏng, các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Sở GTVT cần tập trung thẩm định các công trình, dự án tạo điều kiện cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đúng kế hoạch.

Tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, phục hồi hoạt động để lĩnh vực vận tải khách đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân; theo dõi, đôn đốc phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện tiêu chí giao thông tại các địa phương...

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Sự phát triển của Hà Tĩnh trong những năm qua có đóng góp lớn từ ngành GTVT. Thời gian tới, Sở cần thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, bởi muốn phát triển kinh tế thì “giao thông phải đi trước một bước”.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao đóng góp của ngành GTVT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh. Việc này thể hiện ở hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư bài bản từ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ cho tới đường trục xã, trục thôn.

Bám sát định hướng, kịp thời tham mưu đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển giao thông - vận tải

Tuy vậy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra các hạn chế mà ngành cần phải khắc phục như: sự phối hợp giữa Sở GTVT với các sở, ban, ngành và địa phương chưa tốt; công tác bảo trì hạ tầng giao thông khá chậm; còn tình trạng vi phạm hành lang AGTG ở các địa phương; việc quản lý phương tiện vận tải còn nhiều bất cập; quản lý đấu nối ở đường quốc lộ, đường tỉnh, đường gom chưa thực tốt, chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh; công tác kiểm tra, nghiệm thu công trình đưa vào khai thác sử dụng tại một dự án còn chưa kịp thời...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GTVT cần bám sát các định hướng phát triển chiến lược của tỉnh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh đưa ra giải pháp đồng bộ, hiệu quả về giao thông.

Phối hợp với các ban QLDA của Bộ GTVT, của tỉnh và các đơn vị liên quan xúc tiến đầu tư để triển khai các dự án đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ, Quốc lộ 12C; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án.

Khẩn trương lập quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước, hệ thống cảng biển, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GTVT phê duyệt.

Phối hợp với các ban, ngành, đơn vị tập trung đảm bảo ATGT, kéo giảm TNGT.

Nâng cao công tác thẩm định các dự án giao thông, đảm bảo chất lượng, kịp thời, áp dụng định mức, giá phù hợp; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình giao thông.

Tập trung tốt công tác cải cách hành chính; nâng cao công tác đào tạo cán bộ, việc luân chuyển vị trí công tác phải đảm bảo đúng chuyên môn, lĩnh vực.

Tin liên quan:

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]