Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam ở mức cao

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam ở mức cao

Tin liên quan:

Theo Vietnam+