(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT.

Hà Tĩnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT.

Hà Tĩnh cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng

Lực lượng Công an Hà Tĩnh có nhiệm vụ kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT, đặc biệt là đấu tranh, giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh liên quan Đại hội Đảng các cấp

Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 87,3%

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/UBND-NC về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trân áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, trong đó nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội.

Song, bằng sự quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn Hà Tĩnh cơ bản ổn định; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa diễn ra trên địa bàn.

Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, nhất là trên tuyến biên giới.

Các cơ quan chức năng chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 87,3%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được quan tâm.

Những kết quả đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy vậy, diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn, lĩnh vực còn phức tạp, khó lường, có lúc, có nơi vẫn gây lo lắng, bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp

Để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc Khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các hoạt động Năm ASEAN 2020, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân phối hợp với lực lượng Công an trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chủ trương của Bộ Công an; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường quán triệt và chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Chủ động rà soát các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhằm phòng ngừa sai phạm. Phối hợp giải quyết ổn định, dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, giữ gìn nếp sống văn hóa khu dân cư; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động soát xét, nắm chắc tình hình tại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT, đặc biệt là đấu tranh, giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh liên quan Đại hội Đảng các cấp; hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại; tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác, quản lý khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; các đường dây, tổ chức phạm tội ma túy xuyên quốc gia, tội phạm và tệ nạn ma túy trong nội địa.

Quản lý chặt chẽ các loại đối tượng pháp luật, nghiệp vụ tại địa bàn cơ sở, không để tái phạm. Tăng cường công tác quản lý cư trú, tạm trú, cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài. Kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn; các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội, nơi vui chơi giải trí của Nhân dân.

Xử lý nghiêm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, hàng cấm, hàng lậu

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các lực lượng, đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trên hai tuyến biên giới; quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh. Phối hợp với các lực lượng Công an, Hải quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy, hàng cấm, hàng lậu, pháo qua biên giới.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh cơ sở, các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn; các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn thường trú trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; biểu dương gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, khích lệ tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm; đồng thời thông báo, cảnh báo những phương thức, thủ đoạn, hoạt động mới của các loại tội phạm để người dân nêu cao cảnh giác, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở nội dung Chỉ thị này ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện toàn diện các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Địa phương nào thiếu quan tâm chỉ đạo triển khai để tình hình phức tạp, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đề nghị viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy trình, quy định theo tố tụng hình sự; kiểm sát điều tra không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp còn tồn đọng; lựa chọn xét xử một số vụ án điểm, được dư luận xã hội quan tâm tại các địa bàn phức tạp về ANTT để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm. Phối hợp thực hiện tốt biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở đảm bảo chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế, động lực, khích lệ Nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ ANTT, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

Thùy Như


Thùy Như

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]