Cập nhật: 12:33 14/07/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Nội vụ Hà Tĩnh tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Sở Nội vụ Hà Tĩnh tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Sáng nay (14/7), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì làm việc với Sở Nội vụ để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ của sở trong thời gian qua, định hướng các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn; Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc

Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả trong kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Sở Nội vụ đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, đảm bảo tinh gọn, nhất là đầu mối bên trong của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành.

Đến nay, Hà Tĩnh đã sắp xếp giảm 34 tổ chức hành chính trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 32 phòng, tổ chức trực thuộc các ban, chi cục; giảm 3 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm 140 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam: Hằng năm, cần tiến hành rà soát, tổ chức thi công chức cho các địa phương, không để tình trạng thiếu biên chế kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giai đoạn 2019-2021, Sở Nội vụ đã tham mưu thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, kết quả giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới. Từ năm 2015 đến nay, thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, kết quả đã giảm được 872 thôn, tổ dân phố.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa: Đề nghị tỉnh cho phép đào tạo chứng chỉ, văn bằng 2 cho các giáo viên để tạo thuận lợi cho việc điều chuyển giáo viên giữa các cấp học, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Về tinh giản biên chế trong giai đoạn 2015 - 2021, toàn tỉnh đã tinh giản được 257 biên chế hành chính, đạt tỷ lệ 10,39% và 3.198 số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, đạt tỷ lệ 10,89%. Toàn tỉnh đã giảm hơn 26.170 cán bộ thôn, tổ dân phố, trong đó có 2.436 người hoạt động không chuyên trách và 23.734 người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Giám đốc Sở GD&ĐT Đặng Thị Quỳnh Diệp: Để giải bài toán thiếu giáo viên bậc tiểu học, Sở GD&ĐT đã đề ra 5 nhóm giải pháp chuyên môn cụ thể, đề nghị các huyện bám sát để thực hiện.

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Chỉ số CCHC năm 2020 xếp thứ 16/63; Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 xếp thứ 5/63; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 xếp thứ 11/63; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn tính trung bình chung cả 3 cấp đạt 99,84%.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Đề nghị tỉnh cho phép ngành y tế tổ chức việc tuyển dụng bác sỹ dài hạn.

Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức; văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nền nếp…

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải: Ngành Nội vụ cần linh hoạt, chủ động trong việc tham mưu các cơ chế, chính sách để đáp ứng tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đề xuất UBND tỉnh tổ chức các đợt tuyển dụng cán bộ, công chức hằng năm cho các địa phương hoặc cho phép các địa phương chủ động trong công tác tuyển dụng để đảm bảo đủ số biên chế được giao.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Sở Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là trong công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra.

Mở rộng quy định về chuyên môn cho một số chức danh; cho phép việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng để bổ sung cho các trường học, phục vụ kịp thời việc dạy học; nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ lãnh đạo cấp xã; cho ngành y tế cơ chế về tuyển dụng đối với bác sỹ dài hạn; sớm cho ý kiến, chủ trương về sắp xếp các tổ chức hội...

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Bên cạnh những kết quả làm được, vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài, chưa tháo gỡ kịp thời. Thời gian tới, Sở Nội vụ cần phối hợp tốt với các ngành để tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang tồn tại ở các địa phương, đơn vị. Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn bộ máy ở các đơn vị sự nghiệp, các trường và doanh nghiệp nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng

Sở Nội vụ cần tập trung tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc cho cơ sở

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Sở Nội vụ đã đạt được, nhất là trong sáp nhập xã, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh cải cách hành chính

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, qua các ý kiến của các ngành, địa phương cho thấy, hiện nay, đang còn tồn tại nhiều vướng mắc, chưa được tháo gỡ kịp thời, nhất là liên quan đến công tác rà soát, bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa được quan tâm đúng mức; tổ chức sắp xếp các phòng chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp công lập còn xuất hiện một số chồng chéo; vẫn còn tình trạng thừa thiếu cán bộ giữa các sở, ngành; việc luân chuyển cán bộ chưa thực hiện nghiêm túc; tinh giản biên chế chưa thực sự bền vững; công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa thường xuyên... Những điều này, ít nhiều ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Sở Nội vụ cần tập trung nghiên cứu để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc ở các địa phương, đơn vị nhất là trong đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ và sắp xếp bộ máy.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các sai phạm trong công tác đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tập trung hoàn chỉnh các nội dung về vị trí việc làm trong các đơn vị, địa phương làm cơ sở rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp toàn bộ các kiến nghị cụ thể của các đơn vị, địa phương tại cuộc họp để báo cáo kịp thời lên UBND tỉnh và xin ý kiến của Thường trực, BTV Tỉnh ủy.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]