Cập nhật: 11:52 18/03/2021
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu, các cấp, ngành triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu, các cấp, ngành triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Sáng nay (18/3), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ điều hành kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tham dự

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Đặt vấn đề tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định đây là kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, thông qua các nội dung, xem xét quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn một số điểm về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Xem xét các nội dung để cụ thể hóa phù hợp với các quy định của Trung ương và các nội dung phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia thảo luận vào các nội dung trình kỳ họp.

Tiếp tục nội dung, chương trình kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu đã được nghe UBND tỉnh trình bày các nội dung tờ trình để kỳ họp xem xét, thông qua.

Tờ trình về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh quy định các đối tượng áp dụng, nội dung chi và mức chi hỗ trợ; thời gian hưởng cho các đối tượng.

Đây là nội dung làm cơ sở cho các tổ chức bầu cử các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan lập, chấp hành dự toán và hạch toán, quyết toán kinh phí đảm bảo được quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trình bày tờ trình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Tờ trình tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021 - 2025 quy định rõ định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt; dân quân thường trực (trừ dân quân thuộc Hải đội dân quân thường trực).

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà trình bày tờ tình chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng trình HĐND xem xét quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh gồm: Nắn chỉnh hướng tuyến dòng chảy khe nước tại Cụm công nghiệp Khe Cò, huyện Hương Sơn; Tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng cấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh; Quảng trường biển Cửa Sót Lộc Hà; Cải tạo, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất trụ sở làm việc cơ quan Tỉnh ủy.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Các đại biểu tham gia kỳ họp.

Tiếp đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện các công trình thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh với tổng diện tích 22,39 ha.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu trình bày báo cáo thẩm tra.

Ngoài ra, tại kỳ họp, UBND tỉnh cũng trình HĐND tỉnh tờ trình bãi bỏ Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 “Quy định mức chi hỗ trợ đối với người được cách ly y tế, chế độ bồi dưỡng người tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch và một số cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh” và Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 “Quy định chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh”.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Sau khi nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, 100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Sau một buổi làm việc, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chủ trương quan trọng nhằm cụ thể hoá các quy định của Trung ương vào thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung triển khai công tác bầu cử và các Nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa thông qua

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời; thường xuyên theo dõi, đôn đốc; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá đúc rút kinh nghiệm để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Về nhiệm vụ từ nay đến kỳ họp giữa năm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, các cấp, các ngành phải tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; làm tốt công tác lựa chọn nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, niềm tin của Nhân dân.

Chủ động xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật trong bầu cử; kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân để nâng cao chất lượng hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho Nhân dân. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai.

Phúc Quang - Lê Tuấn


Phúc Quang - Lê Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]