(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi ban hành (ngày 10/10/2016), Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về “tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đã được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai đến các đảng bộ trực thuộc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn mực và đẩy mạnh cải cách hành chính

Ngay sau khi ban hành (ngày 10/10/2016), Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về “tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đã được Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai đến các đảng bộ trực thuộc.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Thế Dũng - Bí thư Đảng ủy khối về mục tiêu, lộ trình thực hiện nghị quyết.

P.V: Thưa đồng chí! Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Xin đồng chí cho biết mục tiêu và các giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Nghị quyết 01 xác định mục tiêu: Xây dựng văn hóa công sở nhằm đảm bảo môi trường làm việc trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

xay dung doi ngu can bo chuan muc va day manh cai cach hanh chinh

Trao đổi với P.V, Bí thư Đảng ủy khối Trần Thế Dũng khẳng định NQ 01 với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn mực, công sở văn minh. Ảnh: Huy Tùng

Trên cơ sở đó, nghị quyết xây dựng 3 mục tiêu cụ thể đó là: xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp, giải quyết công việc với nhân dân và với đồng nghiệp; xây dựng ý thức làm việc trách nhiệm, tận tụy, chí công vô tư; nâng cao lòng yêu nghề, niềm tự hào về nghề nghiệp, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, bền vững của cải cách hành chính (CCHC); nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; từng bước hình thành những nét đặc trưng văn hóa riêng của từng cơ quan, góp phần xây dựng đô thị văn minh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Nghị quyết cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với việc xây dựng văn hóa công sở. Thứ hai, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao. Thứ ba, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh CCHC. Thứ tư, tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện văn hóa công sở.

P.V: Nhiều ý kiến nhận định rằng, Nghị quyết 01 đã bám sát, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đồng chí có thể phân tích thêm về điều này?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Với mục tiêu xây dựng nghị quyết chuyên đề về văn hóa công sở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh nhà trong giai đoạn mới, Nghị quyết 01 đã đề cập cụ thể đến các nội dung, yêu cầu công việc trọng tâm trước mắt và lâu dài. Trước hết, nhiệm vụ cốt lõi của nghị quyết là xây dựng phong cách làm việc, ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức. Đây chính là các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 04, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh CCHC, nghị quyết đưa ra những giải pháp rất cụ thể như: cân nhắc, lựa chọn, phân công cán bộ có trình độ, tâm huyết, trách nhiệm làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chống quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực; tăng cường tổ chức, khâu nối các cơ quan, đơn vị, phòng ban liên quan trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công của tỉnh cũng như tại các đơn vị. Các giải pháp này đều hướng tới nhiệm vụ trọng tâm, được xem là mũi đột phá của tỉnh nhà trong chặng đường phát triển bền vững đó là tiếp tục CCHC một cách mạnh mẽ, hiệu quả, gắn với thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị”. Cùng với đó, xây dựng công sở văn hóa cũng góp phần quan trọng xây dựng đô thị văn minh.

xay dung doi ngu can bo chuan muc va day manh cai cach hanh chinh

Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính ở BHXH thành phố Hà Tĩnh

P.V: Đồng chí có thể cho biết, đến thời điểm này, Nghị quyết 01 đã được triển khai như thế nào và lộ trình thực hiện, đánh giá nghị quyết trong những năm tiếp theo?

Đồng chí Trần Thế Dũng: Ngay sau khi ban hành nghị quyết, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức lớp học tập nghị quyết cho đội ngũ cốt cán từ bí thư chi bộ và giao cho các đảng bộ, chi bộ quán triệt đầy đủ, kịp thời đến tận cán bộ, đảng viên, hội viên, sinh viên. Đến thời điểm này, cơ bản các đơn vị đã triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động, nhiều đơn vị từng phòng ban xây dựng kế hoạch cụ thể. Điều đáng mừng là nhiều đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trực tiếp giới thiệu nghị quyết, triển khai một số việc cần làm ngay như bài trí công sở, sắp xếp lại phòng giao dịch “một cửa”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương… bước đầu tạo khí thế và lan tỏa trong cơ quan, đơn vị.

Trước mắt, Ban Thường vụ sẽ làm việc với 7 đơn vị ở 7 khối được chọn làm điểm để thống nhất cách làm và lộ trình thực hiện, sau đó tiến hành kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân ở các tổ chức cơ sở Đảng; bước đầu sẽ chọn các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để tuyên truyền nhân ra diện rộng. Theo lộ trình sau 2 năm triển khai sẽ tiến hành sơ kết nghị quyết để nhìn nhận, đánh giá lại và triển khai những năm tiếp theo.

Đảng ủy khối sẽ đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa công sở vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra hằng năm; đồng thời, cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan tăng cường giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; lấy kết quả xây dựng văn hóa công sở làm một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Mai Thủy

(Thực hiện)


Mai Thủy
(Thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]