(Baohatinh.vn) - Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh tiếp tục đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Tĩnh tiếp tục đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo nền tảng để phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Hà Tĩnh chỉ đạo đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi nhà, mọi người đều vui Tết, đón Xuân.

Đảm bảo mọi nhà, mọi người đều vui Tết

Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao ngay từ đầu năm và tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Canh Tý 2020 phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, phát động, triển khai tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo tổ chức sản xuất vụ Xuân đảm bảo lịch thời vụ và cơ cấu giống, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả; chủ động theo dõi, nắm diễn biến tình hình thời tiết; đề ra các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại, sâu bệnh, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển sản xuất, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng. Xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với tổ chức tốt Tết trồng cây.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Chỉ đạo tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phục vụ các công trình dự án, xử lý các vụ việc tồn đọng.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020. Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết. Thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và công nhân ở các khu kinh tế, các cơ quan, doanh nghiệp để đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân, mọi nhà, mọi người đều vui Tết, đón Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với nước, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và các lực lượng làm nhiệm vụ trực Tết. Gắn kết các hoạt động vui Tết, đón Xuân với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực.

Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 890-QĐi/TU ngày 5/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp.

Cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên

Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Quán triệt và nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công không đúng quy định.

Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hàng sản xuất trong tỉnh. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lý thị trường, bình ổn giá, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hàng sản xuất trong tỉnh

Đảm bảo nhu cầu hàng hóa, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, các dịch vụ công đảm bảo thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm

Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các lực lượng, phát huy vai trò của các tổ tuần tra, tổ tự quản và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư, cơ quan, trường học, doanh nghiệp... Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hóa, xã hội vui Tết, đón Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn đánh bạc.

Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa, trấn áp và xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc nổ, chất ma túy, đồ chơi có tính bạo lực, ấn phẩm độc hại...

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc, đua xe trái phép, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm kịp thời theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể về nội dung, hình thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, các cơ quan báo chí trong việc giám sát, phản ánh việc thực hiện chủ trương của tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể nhân dân, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các địa phương phối hợp chặt chẽ với thường trực các huyện, thành, thị ủy để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết nguyên đán

Thành Vinh


Thành Vinh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]