(Baohatinh.vn) - Sáng nay (26/12), HĐND các huyện: Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà, TX Kỳ Anh khai mạc kỳ họp cuối năm để đánh giá kết quả năm 2019; bàn giải pháp năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự tại Thạch Hà.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng nay (26/12), HĐND các huyện: Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà, TX Kỳ Anh khai mạc kỳ họp cuối năm để đánh giá kết quả năm 2019; bàn giải pháp năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y cùng dự tại Thạch Hà.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tham dự kỳ họp HĐND huyện Thạch Hà

*Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Thạch Hà khóa XIX diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và nhiệm vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, kế hoạch thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và một số nội dung khác.

HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính ngân sách năm 2019, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách năm 2020; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019; xử lý, trả lời các kiến nghị của HĐND huyện tại các cuộc giám sát 6 tháng đầu năm 2019.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Kết quả xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XIX; việc thực hiện các công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; Nghị quyết số 149/NQ ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh;

Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; hoạt động giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2019.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà báo cáo kết quả phát triển KT-XH, QPAN năm 2019

Kỳ họp cũng sẽ thông qua các tờ trình về: Phê chuẩn, ban hành nghị quyết và kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2019; xem xét, quyết định dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020; đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2020...

HĐND huyện sẽ dành nhiều thời gian để các tổ đại biểu thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong huyện.

* Báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Vũ Quang khóa II sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khẳng định: Năm 2019, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Vũ Quang vẫn có 16/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong đó, đáng chú ý là giá trị sản xuất đạt 2.349 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 12.647 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/năm.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang: “Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng NTM năm 2020”.

100% xã đã về đích NTM và các tiêu chí cấp huyện có nhiều chuyển biến; quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố; chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác đào tạo nghề được quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe được cải thiện, công tác an sinh xã hội được chăm lo...

Kỳ họp này, HĐND huyện Vũ Quang sẽ bàn bạc, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để trong năm 2020 phấn đấu: Đưa giá trị sản xuất đạt gần 2.675 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 42,75 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,5% (đưa về dưới 5%); đàn lợn đạt 30 ngàn con, đàn trâu bò 15.600 con, trồng mới 160 ha cây ăn quả

Đặc biệt, đưa huyện đạt chuẩn NTM, có thêm 15 khu dân cư kiểu mẫu, 150 vườn mẫu, 3-4 sản phẩm 3 sao OCOP; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học, duy trì 100% trạm y tế đạt chuẩn; giữ vững tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội...

HĐND huyện Vũ Quang cũng bàn để thông qua nghị quyết về Đề án “Một số cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, OCOP giai đoạn 2020-2021”. Trong đó, tập trung nghiên cứu, quyết định những biện pháp khả thi, nhất là về đảm bảo nguồn lực để thực hiện đạt kết quả cao, tạo được đột phá trong phát triển KT-XH và đưa huyện về đích NTM trong năm 2020.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân tặng hoa chúc mừng nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình nghỉ hưu theo chế độ

HĐND huyện Vũ Quang cũng tập trung nghe, cho ý kiến các báo cáo về: Kiểm điểm công tác lãnh đạo, điều hành của UBND huyện, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn, trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu và cử tri đặc biệt quan tâm; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND, báo cáo thực hiện nhiệm vụ của một số ngành.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Vũ Quang tiến hành miễn nhiệm một số chức danh do HĐND bầu do nghỉ hưu và chuyển công tác.

* Lộc Hà thu ngân sách đạt 183% kế hoạch 2019 là một trong những kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2019 được báo cáo tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra sáng nay (26/12).

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 của UBND huyện tại kỳ họp cho thấy, năm 2019, huyện Lộc Hà tiếp tục có nhiều nỗ lực trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN, đời sống nhân dân chuyển biến tích cực. Đến nay, có 21/27 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,27%; thu ngân sách đạt 255 tỷ đồng (đạt 183% kế hoạch); giá trị sản xuất đạt 4.502 tỷ đồng (đạt 100,45% kế hoạch); giá trị CN-TTCN, xây dựng ước đạt 2.015 tỷ đồng (đạt 101,41% kế hoạch); giá trị thương mại dịch vụ, du lịch ước đạt 1.550 tỷ đồng (đạt 105,44% kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng…

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Trần Xuân Lương; Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Vượng: Phó Chủ tịch HĐND huyện Đặng Xuân Tùng cùng chủ tọa kỳ họp.

Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua ở Lộc Hà cũng có nhiều bước chuyển lớn. Huyện đạt 227 tiêu chí (bình quân mỗi xã đạt 17 tiêu chí), tăng 35 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái, không còn xã dưới 12 tiêu chí; huyện phấn đấu 13/13 xã đạt chuẩn trong năm 2019.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chỉ đạo đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Trần Xuân Lương khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Lộc Hà khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế lớn trong quá trình phát triển KT-XH như: Sản xuất nông nghiệp không đạt cả về diện tích và sản lượng; việc giải quyết tồn đọng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đất còn chậm; chưa kịp thời giải quyết việc giao đất trái thẩm quyền; công tác rà soát, phúc tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 tại một số địa phương chưa sát với thực tế; tiến độ một số dự án trọng điểm cho mục tiêu đạt chuẩn huyện NTM còn chậm.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Văn Nhàn trình bày báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, huyện Lộc Hà tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển KT-XH như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung cao chỉ đạo chương trình xây dựng NTM, trọng tâm là tích cực sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; thúc đẩy khu vực dịch vụ - du lịch – thương mại tăng trưởng; có chính sách thu hút đầu tư hạ tầng đô thị và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Theo đó, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,15%; giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 5.229 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 258 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 0,2 - 0,4%; 100% trường THCS, tiểu học và mầm non đạt chuẩn quốc gia; huyện đạt chuẩn huyện NTM...

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Lộc Hà khóa III diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12)

Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Lộc Hà khóa III diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12). Tại kỳ họp này, HĐND huyện Lộc Hà sẽ tập trung thảo luận các báo cáo; biểu quyết thông qua một số nghị quyết về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020 và các giải pháp thực hiện; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020...

* Tại Kỳ họp thứ 12, khóa I diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12), HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp 4 nhóm vấn đề gồm: Đất đai, môi trường, rác thải; nước sạch và an ninh trật tự.

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Phiên khai mạc kỳ họp diễn ra vào sáng nay (26/12)

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2019 của UBND thị xã cho thấy, năm 2019, TX Kỳ Anh đã thực hiện đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 234 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá so sánh năm 2019 đạt 480,5 tỷ đồng (đạt 102,6% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 71.032 tỷ đồng (tăng 132,94% so với cùng kỳ); tỷ lệ hộ nghèo đạt 6,77/10,94% (giảm 4,17% so với năm 2018); tỷ lệ lao động qua đào tạo 68,45/68% (đạt 100,5% kế hoạch); tạo việc làm cho 1501/1.400 người (107,2% kế hoạch).

Trong năm, TX Kỳ Anh hoàn thành 10/10 tuyến đường văn minh đô thị (đạt 100% kế hoạch); có 8 khu dân cư NTM đạt kiểu mẫu và 75 vườn mẫu đạt chuẩn, 4 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao của OCOP; 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Kỳ Phương, Kỳ Liên).

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Trên cơ sở thẳng thắn chỉ ra những mặt khó khăn, hạn chế, năm 2020, TX Kỳ Anh tập trung thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng KHKT và công nghệ trong sản xuất; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đô thị và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Năm 2020, TX Kỳ Anh phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 15,72%; thu ngân sách đạt 247,6 tỷ đồng; xã Kỳ Nam đạt chuẩn NTM trong quý II/2020, có thêm ít nhất 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 15 vườn mẫu đạt chuẩn; xây dựng thêm 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Kỳ Long, Hưng Trí); tỷ lệ gia đình văn hóa 86%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 5,4%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 4,0%; tỷ suất sinh thô 17,6%0, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 12,8%0...

Các huyện, thị ở Hà Tĩnh bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Kỳ họp thứ 12, HĐND thị xã Kỳ Anh khóa I diễn ra trong 2 ngày (26 - 27/12)

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã Kỳ Anh sẽ tập trung chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó chất vấn trực tiếp 4 nhóm vấn đề gồm: Đất đai, môi trường, rác thải; nước sạch và an ninh trật tự.

Đồng thời sẽ biểu quyết, thông qua một số nghị quyết về phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2020; Nghị quyết đề nghị điều chỉnh Danh mục đầu tư công giai đoạn 2018-2020; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020...

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]