Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công điện số 888-CĐ/TU, trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Chủ động, sáng tạo, khai thác và huy động mọi nguồn lực trong xây dựng NTM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công điện số 888-CĐ/TU, trong đó nhấn mạnh, thời gian qua, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi, nhận thức về xây dựng NTM của cán bộ và người dân đã có chuyển biến rõ nét; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân; cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, mức độ đạt tiêu chí NTM ở nhiều xã hàng năm đều tăng, nhiều vùng nông thôn trong tỉnh có nhiều đổi mới.

Hội CCB xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM còn nhiều hạn chế. Nội dung và phương thức tuyên truyền về chương trình chưa thực sự đổi mới; một số nơi chính quyền địa phương chưa chủ động làm công tác dân vận, nhiều hộ dân trên địa bàn nông thôn hiểu chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa. Mức độ đạt tiêu chí NTM nhìn chung còn thấp, nhất là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh; các đảng đoàn; các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT và các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí trưởng đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy tại địa phương, cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Tổ chức sơ kết và tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/5/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với quan điểm xây dựng NTM là chương trình toàn xã hội phải tham gia, để từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác và huy động mọi nguồn lực trong quá trình xây dựng NTM.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM cả chiều rộng và chiều sâu đến từng hộ dân trên địa bàn, gắn với việc xây dựng mô hình cụ thể. Đổi mới phương thức và nội dung tuyên truyền sao cho người dân “dễ hiểu, dễ làm, dễ thấy và dễ đóng góp”.

3. Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở về nghiệp vụ và kỹ năng xây dựng NTM. Huy động xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng NTM. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đỡ đầu các xã trong xây dựng NTM cần có kế hoạch cụ thể giúp các xã trong từng giai đoạn cụ thể để hoàn thành vững chắc từng tiêu chí.

4. Đảng đoàn HĐND chỉ đạo các ban HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình và các chính sách hỗ trợ các địa phương xây dựng NTM.

5. Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu bổ sung, sửa đổi các chính sách hỗ trợ với khả năng có thể của tỉnh; chỉ đạo Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo đảm bảo hiệu quả. Đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

6. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân hiểu để tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

7. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên trong đoàn bám sát các địa phương cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; giúp đỡ các địa phương, cơ sở trong việc tổ chức thực hiện.

8. Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Sở NN&PTNT, các huyện, thành phố, thị xã tăng thời lượng tuyên truyền, đưa tin thường xuyên về tình hình, kết quả xây dựng NTM.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Công điện.


sydong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]