Cập nhật: 18:29 28/09/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025” đảm bảo sát thực tiễn.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025” đảm bảo sát thực tiễn.

Chiều 28/9, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025”.

Cùng dự có: Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phạm Thanh Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025” với mục tiêu tổng quát là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025”.

Quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các ban Đảng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy và tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện.

Dự thảo đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Thời gian tới tỉnh sẽ triển khai nhiều công trình, dự án, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên vấn đề đảm bảo ANTT cần được quan tâm, chú trọng...

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; các lực lượng chuyên trách chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, tổ chức, đối tượng phản động.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Cần có đánh giá cụ thể về tình hình an ninh trật tự của Hà Tĩnh hiện nay, dự báo tình hình sắp tới, để đưa ra các giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tế.

Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là công an cấp xã, bảo vệ dân phố, dân phòng và dân quân tự vệ…

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Cần thiết phải ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025”. Nghị quyết khi ban hành cần có sự tổng quát gắn trách nhiệm với từng cấp, từng lực lượng.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tham dự đều đồng tình về sự cần thiết ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025”.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng:Bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Các đại biểu cũng đã đóng góp ý cụ thể vào từng nội dung của dự thảo và đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá cụ thể về tình hình của Hà Tĩnh sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông; cần có dự báo tình hình sắp tới để đưa ra một số giải pháp cụ thể hơn.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các nội dung liên quan phục vụ cuộc họp.

Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các ngành liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm có tổng kết. Trong đó, cần đánh giá rõ tình hình, kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Đối với dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu soạn thảo cần bổ sung một số nội dung quan trọng; rà soát lại các chỉ tiêu sát thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của nghị quyết cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cụ thể hóa. Trong đó, nhấn mạnh giải pháp củng cố thế trận lòng dân vững chắc, khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn; thường xuyên bám nắm địa bàn, đối thoại với Nhân dân để chủ động giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở; các lực lượng vũ trang cần phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng các lực lượng làm công tác tác bảo đảm an ninh trật tự thực sự vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu sau cuộc họp này, Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025”.

  • Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự
    Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các ...

    Thực tiễn cách mạng hơn 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, trong mỗi giai đoạn cách mạng, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  • Củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm an ninh trật tự
    Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị ...

    Chương trình hành động được xây dựng trên cơ sở các nội dung cơ bản, những nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]