(Baohatinh.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Hà Tĩnh đã từng bước đưa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ. Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Hà Tĩnh đã từng bước đưa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, lan tỏa mạnh mẽ. Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh tại TP Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Năm 2016, trước những yêu cầu mới của công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

So với các văn bản trước đây, Chỉ thị số 05-CT/TW thực sự là một bước tiến mới trong nhận thức và hành động, vừa yêu cầu đẩy mạnh cả việc học tập và làm theo, vừa mở rộng nội dung cả về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, nâng từ phong trào, cuộc vận động thành trách nhiệm, bổn phận, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp vào ngày 18/3, nghe đánh giá việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hà

Khác với nhiều địa phương trong cả nước, Hà Tĩnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh rất đặc thù, với nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, bình tĩnh khắc phục khó khăn, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, phát huy tối đa dân chủ trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện căn cơ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, xem đây là một trong những giải pháp đột phá để tạo dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, khơi dậy tiềm năng cống hiến, sáng tạo của mỗi cán bộ, nhân dân.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với cách làm đồng bộ theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, bám sát tình hình thực tiễn và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Huyện ủy Đức Thọ vinh danh 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: Đức Thiện

Trước hết, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong Đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò gương mẫu, tiên phong của lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề nổi cộm, bức xúc được tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thứ hai, tỉnh và các địa phương cũng hết sức quan tâm công tác tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã chọn lựa, vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến, gồm 273 tập thể, 631 cá nhân. Tiêu biểu như Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã được lựa chọn vinh danh trong hội nghị toàn quốc; một số tập thể như Chi bộ thôn Tiền Phong (xã Hương Trà), Chi bộ thôn Sơn Bình (xã Thượng Lộc), Đảng bộ xã Xuân Phổ (Nghi Xuân)…

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh) Cao Quang Quyền (người thứ 2 bên phải sang) đứng ra nhận trách nhiệm và đã lãnh đạo cán bộ, người dân trong thôn Hoàng Diệu hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu

Thứ ba, việc thực hiện Chỉ thị 05 được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được tăng cường; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia giám sát, phản biện xã hội; dân chủ cơ sở tiếp tục được mở rộng, phát huy. Hoạt động của các cấp chính quyền có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân và của hệ thống chính trị là cơ sở, nền tảng để Hà Tĩnh bứt phá vươn lên phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Quy định số 890 ngày 5/3/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và người đứng đầu các cấp; đưa nội dung các quy định vào chương trình kiểm tra, giám sát, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; quy định lấy phiếu tín nhiệm của nhân dân nơi cư trú đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức tọa đàm nêu gương vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác...

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Công an Hà Tĩnh gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào “Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Ảnh: Thành Chung

Thứ tư, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, phát triển văn hóa, con người, ngăn chặn sự xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội. Trong mọi hoạt động, phải đặt lợi ích của nhân dân, của cộng đồng lên trên, những việc gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng phải làm; nhiều nơi, cán bộ và nhân dân đã thực sự ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tự giác vào cuộc xây dựng làng xóm, khối phố, có nhiều nghĩa cử cao đẹp, góp phần cố kết cộng đồng…

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Học tập và làm theo Bác, 6 cụ bà tại thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên) góp lương hưu nấu cháo phát cho hàng trăm bệnh nhân tại bệnh viện huyện. Ảnh: Quang Nhất

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần phải được nhận diện và khắc phục: Thông tin, tuyên truyền trong một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu tính sáng tạo; công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật sự hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội.

Việc học tập và làm theo ở một số địa phương, đơn vị chưa thật sự trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên; vai trò, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong xã hội. Việc phát hiện, nhân rộng và vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm sáng tạo chưa kịp thời; tính lan tỏa, thuyết phục của một số điển hình tiên tiến chưa cao.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành tự giác, thường xuyên

Học tập và làm theo Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. (Trong ảnh: Thành phố Hà Tĩnh hôm nay. Ảnh: Thanh Hải)

Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, việc cảnh báo, phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, do đó, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm để uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến phải kỷ luật đảng, hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.

Sơ kết 3 năm Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ hội lớn để mỗi một chúng ta, nhất là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu nghiêm túc tự soi lại chính mình, tự giác khắc phục những hạn chế, bất cập, phát huy tốt hơn những thành quả, nỗ lực, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên ở mọi lúc, mọi nơi.

Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Võ Hồng Hải - Ủy Viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]