(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước vào buổi làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH, các báo cáo, tờ trình của các cơ quan liên quan.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tổ về tình hình KT-XH và các báo cáo, tờ trình

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước vào buổi làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH, các báo cáo, tờ trình của các cơ quan liên quan.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tổ về tình hình KT-XH và các báo cáo, tờ trình

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền chủ tọa kỳ họp.

Đầu buổi làm việc chiều 8/7, đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả phiên họp nội bộ.

Nghe Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính; Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố;

HĐND tỉnh cũng nghe báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tổ về tình hình KT-XH và các báo cáo, tờ trình

Tại kỳ họp này, đại biểu sẽ nghiên cứu tài liệu và tiến hành đăng ký phát biểu, đăng ký chất vấn, tham gia sửa đổi dự thảo các tờ trình, biểu quyết thông qua nghị quyết bằng phần mềm được cài đặt sẵn trên iPad

Nội dung trọng tâm của buổi chiều ngày làm việc thứ nhất là HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại 3 tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Trước đó, trong buổi khai mạc sáng nay, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

I. Các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh

1.Kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

2.Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

3.Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

4.Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu; kết quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

II. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết

1.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2020

2.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua nhóm chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và kinh tế trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

3.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo

4.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung 06 tháng cuối năm 2020.

5.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C.

6.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

7.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh Hà Tĩnh.

8.Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 1.

9.Tờ trình và dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 1 và điểm c, khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

10.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn Hà Tĩnh.

11.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết một số chính sách về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.

12.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Hương Sơn và huyện Vũ Quang

13.Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các huyện, thành phố, thị xã.

14.Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2020.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]