(Baohatinh.vn) - Sáng nay (13/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã hoàn thành phiên khai mạc. Các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng báo cáo về tình hình KT-XH năm 2019, kế hoạch năm 2020 và lãnh đạo sở, ban ngành trình bày các tờ trình, báo cáo trên các lĩnh vực.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Sáng nay (13/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã hoàn thành phiên khai mạc. Các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng báo cáo về tình hình KT-XH năm 2019, kế hoạch năm 2020 và lãnh đạo sở, ban ngành trình bày các tờ trình, báo cáo trên các lĩnh vực.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các các sở, ban, ngành, địa phương.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua chương trình nội dung kỳ họp

Phát huy dân chủ, trách nhiệm, đóng góp các ý kiến chất lượng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định: Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, sự đổi mới trong hoạt động của HĐND, điều hành chủ động, linh hoạt của UBND, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực, có 12/15 chỉ tiêu đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn cùng kỳ.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn các đại biểu phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tích cực thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn; đóng góp nhiều ý kiến thực sự chất lượng.

Kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng sẽ được bàn thảo, quyết định. Chính vì vậy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các đại biểu phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu; tích cực thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn; đóng góp nhiều ý kiến thực sự chất lượng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Đồng thời, phân tích sâu kết quả, những bài học kinh nghiệm trong quản lý, điều hành; nghiêm túc chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phân tích nguyên nhân, nút thắt, điểm nghẽn kìm hãm sự tăng trưởng, các chỉ tiêu không đạt; làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, trước hết là vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về những nguyên nhân đó.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các đại biểu thảo luận và thống nhất các tờ trình, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, đồng bộ, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự kiến đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu kế hoạch

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng báo cáo đánh giá tình hình KT-XH năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Theo đó, năm 2019, kinh tế chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định bền vững hơn, quy mô nền kinh tế được nâng lên đáng kể. Dự kiến sẽ đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2019. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,99%; GRDP bình quân đầu người đạt 62,1 triệu đồng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Sản lượng các sản phẩm chủ lực như: Điện, thép, bia tăng khá so với cùng kỳ.

Thị trường hàng hóa phong phú đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hoạt động bán lẻ tăng trưởng tích cực, giá cả thị trường không có nhiều biến động; hạ tầng thương mại phát triển tích cực

Xây dựng NTM tiếp tục được tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, người dân vào cuộc với tinh thần tự giác, ý thức cao hơn. 11 tháng năm 2019 có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM đợt 1/2019; huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM trước thời hạn, thành phố Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được tập trung chỉ đạo. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư cho thấy dấu hiệu tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới đạt khá.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả; đời sống nhân dân ổn định, tiếp tục cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hà Tĩnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Các đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe và nghiên cứu tài liệu

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt khó khăn, hạn chế như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế mặc dù đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các ngành; tăng trưởng ngành nông nghiệp thiếu vững chắc; tổ chức liên kết sản xuất chưa nhiều, kết nối thị trường còn hạn chế;

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp; hoạt động doanh nghiệp đang còn khó khăn; các tồn đọng về kinh tế, xã hội đã tập trung chỉ đạo nhưng nhìn chung vẫn còn chậm; một số ngành, đơn vị, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt, sâu sát, chưa tập trung bám sát các mục tiêu, kế hoạch trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tìm các giải pháp tháo gỡ nút thắt phát triển...

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Để hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, đòi hỏi sự tập trung và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Tỉnh sẽ chú trọng công tác quy hoạch, cơ chế chính sách tạo động lực phát triển; đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH từ nguồn lực đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư hạ tầng dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại, du lịch dịch vụ, nông nghiệp và NTM.

Đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; tiếp tục tập trung cao chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP; tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai...

Hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn...

Tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán, “hút” mạnh nguồn lực ngoài Nhà nước

Cũng trong nội dung buổi sáng, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2019 và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Năm 2019, công tác thu ngân sách đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách. Đồng thời chú trọng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu.

Theo đó, tổng thu ngân sách 11 tháng trên địa bàn là 12.164 tỷ đồng, ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh cả năm 2019 là 13.269 tỷ đồng (đạt hơn 100% dự toán). Trong đó, thu ngân sách nội địa thực phấn đấu đạt 6.750 tỷ đồng (bằng 107% dự toán); thu từ xuất nhập khẩu ước đạt 6.500 tỷ đồng (bằng 94% dự toán).

Trong điều kiện thuế, phí và thu khác đưa vào cân đối ngân sách chưa đạt kế hoạch, dự kiến hụt thu cân đối ngân sách tỉnh nhưng với các giải pháp điều hành linh hoạt, hợp lý nên chi ngân sách địa phương cơ bản thực hiện đúng tiến độ theo dự toán.

Về dự toán thu 2020, dự kiến thu ngân sách nội địa năm 2020 là 7.200 tỷ đồng, tăng 1.239 tỷ đồng so với dự toán Trung ương giao năm 2020; thu thuế xuất nhập khẩu dự kiến giao 6.700 tỷ đồng, bằng dự toán Bộ Tài chính giao năm 2020; dự kiến chi ngân sách cấp tỉnh đạt 9.802,370 tỷ đồng.

Nhìn chung, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên, do cơ cấu nguồn thu thực tế không đảm bảo theo dự toán giao đầu năm (tiền đất tăng lớn, thuế phí giảm) nên ngân sách địa phương được hưởng dự kiến hụt thu cân đối so với dự toán tỉnh giao khoảng 107 tỷ đồng. Do vậy, khả năng cân đối ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán còn khó khăn.

Việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 phải theo đúng các quy định của pháp luật về thu, chi và quản lý thu, chi ngân sách. Theo đó, khi xây dựng dự toán cần tính tới việc rà soát tổng thể các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) để bãi bỏ, hoặc lồng ghép theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, lồng ghép các chính sách chồng chéo, trùng lắp, kém hiệu quả; không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách; chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bài báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; nhiệm vụ giải pháp kế hoạch năm 2020.

Tiếp đó, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bài báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; nhiệm vụ giải pháp kế hoạch năm 2020.

Theo đó, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng đạt 5.227,556 tỷ đồng (bằng 67,61% kế hoạch); ước giải ngân cả năm đạt 7.018 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch.

Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh từng bước được kiểm soát. Giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019 chưa đáp ứng kỳ vọng, song vẫn cao hơn mức trung bình chung cả nước và là kết quả khá tích cực trong bối cảnh các dự án được phép giải ngân 02 năm theo quy định của Luật Đầu tư công 2014.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Để triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 đảm bảo mục tiêu đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư giao kịp thời kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tăng cường quản lý chặt chẽ các khâu đầu tư công, nhất là việc thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn; tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án đúng tiến độ theo cam kết; không phát sinh nợ đọng mới, nhất là trong xây dựng nông thôn mới....

Đặc biệt, việc tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là vốn từ doanh nghiệp, dân cư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, cung cấp dịch vụ công,... nhằm huy động, bổ sung thêm nguồn vốn để tạo bước đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2019; kế hoạch biên chế năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường Hồ Huy Thành trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020.

Tiếp tục chương trình, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội năm 2019; kế hoạch biên chế năm 2020.

Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường Hồ Huy Thành trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 - 2020.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến trình bày tờ trình về việc đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trình bày Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến trình bày tờ trình về việc đề nghị công nhận thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là đô thị loại III

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc trình bày Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Phần cuối phiên họp sáng nay, đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; nghe Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Thị Quỳnh Hoa báo cáo báo cáo kết quả hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thắng năm báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân tỉnh năm 2019. Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã xem xét thông qua Tờ trình số 739/TTr-UBND của UBND tỉnh và nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Tấn Linh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân (nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông).

Chiều nay, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghe các nội dung quan trọng khác. Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế, ngân sách; Ban Văn hóa – Xã hội báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa xã hội; Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2019.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ nghe kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019; báo cáo trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 156 của HĐND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố…

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020:

- Tổng sản phẩm (GRDP) tăng từ 10,5-11%

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 36.600 tỷ đồng

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.200 triệu USD

- Tổng thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng; trong đó: thu nội địa trên 7.200 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 6.800 tỷ đồng

- Thêm ít nhất 20 xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, hộ cận nghèo dưới 4%

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%

Nhóm P.V {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]