(Baohatinh.vn) - Sáng nay (16/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa kỳ họp.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Sáng nay (16/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các các sở, ban, ngành, địa phương.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua chương trình, nội dung kỳ họp

Diễn văn khai mạc kỳ họp do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh có nhiệm vụ tập trung cao để thảo luận, cụ thể hóa, thể chế hóa và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trình bày diễn văn khai mạc

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, trung thực, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, để kỳ họp đạt kết quả cao nhất và chính từ kỳ họp này HĐND thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29 ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân các cấp.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Sau diễn văn khai mạc kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh báo cáo đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định và tiếp tục xu thế phát triển; nền kinh tế có diễn biến tích cực nhất kể từ sau tác động của sự cố môi trường biển, tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất từ trước tới nay, cơ cấu chuyển dịch mạnh sang công nghiệp, quy mô nền kinh tế được nâng lên theo hướng bền vững. Cả 3 khu vực kinh tế đều có kết quả tương đối toàn diện, khả quan; nông nghiệp được mùa, hình thành được bộ giống chủ lực, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng hiệu quả kinh tế, chăn nuôi từng bước khắc phục khó khăn và có bước điều chỉnh theo thị trường; xây dựng NTM kiểu mẫu trở thành phong trào điển hình toàn quốc; công nghiệp là điểm sáng với chỉ số sản xuất toàn ngành tăng trưởng cao nhất cả nước....

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh báo cáo đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng; thu nội địa loại trừ tiền đất tăng khá so với cùng kỳ là yếu tố tích cực. CCHC được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số PCI tăng 12 bậc trong 2 năm 2016 - 2017, Hà Tĩnh thuộc nhóm 5 tỉnh có sự cải thiện tốt nhất chất lượng điều hành, thuộc tốp 10 bảng xếp hạng cấp tỉnh về phát triển Chính phủ điện tử. Nhiệm vụ sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 được triển khai nghiêm túc, quyết liệt...

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, đó là: Trong nông nghiệp, định hướng kết nối thị trường còn hạn chế, sản xuất thiếu liên kết vững chắc; tiêu thụ nông sản hàng hóa phần lớn phụ thuộc vào thương lái. Trong xây dựng NTM, phát triển mới mô hình, loại hình tổ chức sản xuất còn hạn chế, giảm mạnh so với cùng kỳ 2017. Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu đang chủ yếu dựa vào thép. Hoạt động doanh nghiệp đang còn khó khăn; số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng; tỷ lệ doanh nghiệp có thuế phát sinh đạt thấp. Tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm, vướng mắc...

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH; rà soát định hướng phát triển quy hoạch ngành tích hợp vào quy hoạch tỉnh; tháo gỡ vướng mắc trong việc khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các dự án đầu tư lớn nhằm tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng;

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Giữ vững ổn định sản xuất cùng với cơ cấu lại toàn diện ngành nông nghiệp; cơ cấu lại đầu tư Khu kinh tế Vũng Áng, xúc tiến công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực tăng thêm toàn ngành; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch dịch vụ, thúc đẩy phát triển trục ven biển Xuân Hội - Vũng Áng; triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6; nâng cao hiệu quả CCHC gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp...

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Cũng trong nội dung buổi sáng, HĐND tỉnh nghe Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán thu chi ngân sách năm 2018; báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Tiếp đó, thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Cũng trong buổi sáng, HĐND tỉnh nghe các ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa xã hội và Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo thẩm tra về các lĩnh vực liên quan và thông qua các tờ trình về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế...

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7.

Tại kỳ họp lần này, có 47 ý kiến, kiến nghị được tập hợp từ 32 cuộc tiếp xúc cử tri tại các địa phương với sự tham gia của hơn 4.000 lượt cử tri đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời ngay tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh sáng nay.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời trao đổi bên lề kỳ họp

Trong thời gian diễn ra kỳ họp (từ ngày 16-18/7/2018), HĐND tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến qua đường dây nóng (02393.693282), góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]