(Baohatinh.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII để thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVII diễn ra từ 11 - 13/12

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII để thực hiện nhiều nội dung quan trọng.

ky hop thu 5 hdnd tinh ha tinh khoa xvii dien ra tu 11 13 12

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh - nơi diễn ra kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018;

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2018; đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017, quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; phê duyệt quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2016;

Đánh giá kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017, quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018;

Kỳ họp thứ 5 cũng bàn và ban hành các nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về một số chính sách phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; Nghị quyết về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị;

Nghị quyết về quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng; Nghị quyết về quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; Nghị quyết về quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính;

Nghị quyết về danh mục công trình dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trống lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; Nghị quyết về một số chính sách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Nghị quyết về một số chính sách phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết về một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Nghị quyết về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh;

Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên thôn tại một số của các huyện cẩm Xuyên, huyện Lộc Hà, huyện Nghi Xuân.

Tại kỳ họp cuối năm này, HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh về: Kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; kết quả 3 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về: Tình hình, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tình hình và kết quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kết quả việc thực hiện Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020”;

HĐND tỉnh cũng xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đánh giá công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018-2020;

Xem xét báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về kết quả thực hiện công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

HĐND tỉnh còn nghe UBMTTQ tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2017; nghe báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]