(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: mỗi ĐBQH và HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động cơ quan bộ máy nhà nước, phát huy đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, trí tuệ của mình, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: mỗi ĐBQH và HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động cơ quan bộ máy nhà nước, phát huy đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, trí tuệ của mình, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết.

Sáng nay (15/7), Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Trần Tú Anh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Võ Trọng Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Trần Nhật Tân; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thành viên trong UBBC tỉnh.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia khẳng định cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương, linh hoạt và sáng tạo trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định pháp luật.

Thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, cử tri cả nước đã tham gia rất tích cực và có trách nhiệm vào công tác bầu cử. Trong bối cảnh khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn hoặc đang phải điều trị, hoặc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vẫn hăng hái tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc. Vì vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu lần này rất cao, đạt 99,60% tổng số cử tri cả nước.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Cuộc bầu cử lần này có 69.523.277 cử tri và số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.939, đạt 99,60%, cao hơn 0,25% so với nhiệm kỳ trước. Kết quả đã bầu được 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV; 3.721 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 22.550 đại biểu HĐND cấp huyện và 239.788 đại biểu HĐND cấp xã.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Quốc hội, tỷ lệ ĐBQH trúng cử là người dân tộc thiểu số đạt 17,84%, cao nhất từ trước đến nay; tỷ lệ ĐBQH trúng cử là phụ nữ đạt trên 30%, cao nhất từ Quốc hội khóa VI trở lại đây;

Trình độ chuyên môn của những người trúng cử ĐBQH khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,56%, cao hơn 16% so với khóa XIV). Cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch UBBC tỉnh Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Trần Tú Anh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Cuộc bầu cử đã đảm bảo tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định; không có các tình huống bất thường xảy ra ngay cả tại một số địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Các đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước.

Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, Nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Tại Hà Tĩnh có 851.901/853.125 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,86%). Tỷ lệ bỏ phiếu ở 13 huyện, thị, thành đều ở mức cao (trên 99%); đặc biệt là các địa phương Hương Khê (100%), Đức Thọ (99,97%), Nghi Xuân (99,94%)...

Tổng số ĐBQH trúng cử là 7 người; số đại biểu HĐND tỉnh trúng cử là 54 người. Cuộc bầu cử cũng đã bầu ra 418 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.991 đại biểu HĐND cấp xã.

Kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ cao của Nhân dân, thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với các ĐBQH, đại biểu HĐND, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời, khẳng định sự thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Tại hội nghị, đại biểu đã trình bày các tham luận về kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp – những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục; kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ đại biểu HĐND và giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND các cấp – những điểm tích cực, các hạn chế, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cho hay: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, chỉ thị, công văn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Cuộc bầu cử có gần 70 triệu lá phiếu tại 84.914 khu vực bỏ phiếu, cử tri đã lựa chọn trong số gần 45 vạn người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp để bầu ra những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng về cả phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ đại diện cho mình tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ, cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp nhưng đã được tổ chức, triển khai rất an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đó nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…, đã có các cách làm hay, phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện tốt việc tổ chức bầu cử, đảm bảo 3 nhiệm vụ là vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa tiến hành bầu cử đúng trình tự, pháp luật, vừa đảm bảo sản xuất, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế. Những kinh nghiệm này không chỉ áp dụng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 mà còn có thể áp dụng trong điều kiện bình thường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao về sự đồng thuận, ủng hộ, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là ở những nơi bị dịch Covid-19 bùng phát; sự tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trong tham gia đưa tin, phản ánh về cuộc bầu cử, tạo không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm và động viên cử tri trên khắp cả nước tham gia bầu cử; sự nỗ lực của các lực lượng quân đội, công an, y tế, cán bộ cơ sở và nhiều lực lượng khác đã góp phần rất quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chỉ ra một số hạn chế liên quan đến việc rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri; ở một vài nơi, tỷ lệ người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là phụ nữ, người dân tộc thiểu số chưa đạt so với quy định…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho rằng, kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chỉ mới là thành công bước đầu. Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề, đòi hỏi các địa phương, ban ngành cần bắt tay sớm triển khai thực hiện. Các địa phương cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt sau kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp.

Mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND phát huy đầy đủ trách nhiệm, trí tuệ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước mắt, cần chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV để xem xét công tác tổ chức nhân sự cấp cao, các chương trình kế hoạch lớn trong 5 năm tới như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

“2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo. Vì vậy, mỗi ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp cần làm tốt vai trò trung tâm trong hoạt động cơ quan bộ máy nhà nước, phát huy đầy đủ trách nhiệm, đạo đức, trí tuệ của mình, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Văn Đức


Văn Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]