Cập nhật: 12:13 10/07/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, với tinh thần dân chủ, đổi mới, trách nhiệm cao và điều hành cơ bản thông suốt khi lần đầu tiên áp dụng Kỳ họp không giấy đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 17 diễn ra trong bối cảnh chúng ta vừa trải qua giai đoạn rất khó khăn do đại dịch Covid-19; một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp so với kế hoạch, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2020 và cả giai đoạn 2015 - 2020.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được đó là: Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng. Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và khẳng định trong khó khăn nhưng càng thể hiện rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết trong cấp ủy Đảng, chính quyền nhà nước, hệ thống chính trị, được nhân dân và cử tri tỉnh nhà tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Đây chính là sự kế thừa truyền thống văn hóa, cách mạng và cốt cách của con người Hà Tĩnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, nút thắt, điểm nghẽn trong công tác cải cách hành chính và rõ nhất là thủ tục hành chính, mà then chốt là cán bộ vận hành cơ chế đó không chỉ không thông suốt và những nút thắt có tính quyết định còn nghẽn lại, cơ bản chưa được tháo gỡ thông suốt, dẫn đến chây ỳ, đùn đẩy, né tránh, ngại va chạm, không dám làm, không dám đổi mới, sáng tạo, đột phá, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong chất vấn và trả lời chất vấn đã xác định lý do chính yếu là vậy. Đề nghị uỷ ban nhân dân tỉnh cần nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, quyết liệt đưa công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá của đột phá trong thời gian tới.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thủ tục cho miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để tỉnh nhà ổn định và phát triển. Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Đào Thị Anh Nga. Tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, bà Đào Thị Anh Nga giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 còn rất nặng nề, đầy thách thức, do vậy phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, khó khăn 1, quyết tâm phải 2 - 3, tuyệt đối không được chùn bước. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước, mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm là 10%; thu ngân sách trên 15 nghìn tỷ đồng; đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công và các nguồn đầu tư xã hội; hoàn thành 8 công trình, dự án lớn cấp tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; phấn đấu có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao hơn, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

Kịp thời xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế; có giải pháp cụ thể, hữu hiệu, phân công trách nhiệm cho các thành viên UBND tỉnh điều hành thông suốt, quyết đoán của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, lĩnh vực.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư; tạo môi trường, điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực, điều kiện và tâm huyết với tỉnh nhà. Đồng thời cần sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Chính phủ phê duyệt để công bố, tổ chức các hình thức xúc tiến đầu tư, huy động các nhà đầu tư, tạo động lực, góp phần lan tỏa cho thu hút các nhà đầu tư khác. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid -19.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp

Rà soát toàn bộ chính sách đã ban hành và hết hiệu lực trong năm 2020 để làm căn cứ đánh giá, cân đối nguồn lực xây dựng, ban hành các chính sách cho thời kỳ ngân sách mới. Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh theo đúng tiến độ thời gian quy định. Tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư của doanh nghiệp. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, nguồn nhân lực, mặt bằng sạch để đón các dự án, các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp

Đẩy mạnh thực hiện đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Bám sát Đề án của Chính phủ phê duyệt và triển khai kịp thời kế hoạch xây dựng thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực cho các huyện, các xã khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh thực hiện các chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 theo Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án đô thị, thương mại. Mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong tỉnh trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh.

Phát triển du lịch cộng đồng, kết nối doanh nghiệp du lịch, kích cầu phát triển du lịch nội địa để khai thác hiệu quả các khu di tích, thắng cảnh, văn hóa, du lịch biển trọng điểm của tỉnh. Tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, đặc biệt là việc công nhận lại quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 mục đích vừa đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng đất, đồng thời đây chính là tăng cường quản lý nhà nước về đất đai và chính là góp phần cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thuận lợi, thúc đẩy thu hút các nguồn lực nhanh hơn, nhiều hơn, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Hoàn thành Đề án tích tụ, tập trung ruộng đất để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, quy mô tập trung. Thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ an toàn các công trình đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình xung yếu; chủ động nắm chắc diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực, kinh phí triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chính sách, chương trình giảm nghèo. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu cho người lao động có thu nhập thấp.

Thực hiện các chế độ, chính sách tinh giản biên chế đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với sắp xếp nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản các xã sáp nhập. Triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo nhất quán, kiên trì, hiệu quả, tạo đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Đại biểu biểu quyết các dự thảo nghị quyết qua phần mềm “kỳ họp không giấy”

Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội Đảng bộ cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các sự kiện lớn trong năm 2020. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Rà soát, giải quyết kịp thời các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đơn thư. Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nghị quyết Kỳ họp lần này sẽ có hiệu lực ngay để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thống nhất rà soát tổng thể các nghị quyết, chính sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, nếu hết hiệu lực thì bãi bỏ, trong đó có Nghị quyết 156 Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2020.

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu Mùa. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Chủ động các biện pháp ứng phó thiên tai, phòng, chống hạn hán; phòng cháy rừng, cháy nổ; chủ động phòng chống bão lụt; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn đê kè, hồ đập trước mùa mưa bão năm 2020.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, không chùn bước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đảm an toàn, đúng quy định; tuyệt đối không được sai sót, vi phạm pháp luật.

Làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với nước nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc; tưởng niệm 52 năm ngày hy sinh của 10 nữ TNXP Ngã Ba Đồng Lộc.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 theo Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức tổng kết thi đua, gắn với Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 7.

Tổ chức tốt các sự kiện lớn, đặc biệt là Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du; kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đề nghị cấp ủy các huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Các địa phương, đơn vị tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để nhân dân, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng thực sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội và các nghị quyết chuyên đề. Đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Đề nghị các ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được thông qua.

Tình hình 6 tháng cuối năm 2020 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]