(Baohatinh.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019 và các nghị quyết của HĐND.

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019 và các nghị quyết của HĐND.

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

Đây là kỳ họp cuối năm 2018 và cũng là giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 có nhiều nội dung quan trọng. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng về những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và những vấn đề mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà quan tâm.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã phân tích thấu đáo những mặt còn hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều ý kiến xác đáng, thống nhất quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và chất vấn lại những nội dung đã chất vấn và việc thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những vấn đề bất cập đang đặt ra trong thực tiễn.

Sau khi các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đặc biệt là đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các ngành chức năng; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, đánh giá về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị những người có nhiều phiếu tín nhiệm cao tiếp tục phát huy, phấn đấu, rèn luyện hơn nữa, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn.

Đối với những người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì cần suy nghĩ nghiêm túc, không bảo thủ, không bi quan mà phải cầu thị, tự trả lời vì sao mình nhận được mức độ tín nhiệm chưa cao? Từ đó phải “tự soi, tự sửa”; ưu điểm thì phát huy, hạn chế thì tập trung khắc phục, tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Cũng tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021. Hội đồng nhân dân tỉnh mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Huy Hùng – Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh (người đứng giữa) và ông Hà Văn Trọng – Giám đốc Sở Tài chính làm Ủy viên UBND tỉnh

Tại Kỳ họp này, với sự thống nhất cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 28 nghị quyết quan trọng (trong đó có 3 nghị quyết về nhân sự), không chỉ có ý nghĩa cho các năm 2019, 2020 mà còn cho những năm của nhiệm kỳ tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tập trung cao hơn, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đồng bộ, khả thi theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả năm 2019 và những năm tiếp theo.

Khẩn trương hoàn thành rà soát điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 và lập Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030 gắn với Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, dự kiến tổ chức hội nghị trong quý 2 năm 2019.

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm, các dự án dự án lớn đã có chủ trương nhằm tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng. Xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ vào các khu, cụm công nghiệp.

Khu Kinh tế Vũng Áng là động lực, một cực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. Do vậy cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện; tạo môi trường thuận lợi nhất cho các dự án đã đầu tư; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng; hỗ trợ giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính đồng bộ để thu hút các dự án sau thép.

Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019

Khu Kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng của nền kinh tế Hà Tĩnh

Chủ động phương án khi Trung ương có quyết định chính thức về Dự án mỏ sắt Thạch Khê. Tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các xã khu vực Dự án khắc phục khó khăn, thúc dẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với đô thị văn minh. Tập trung chỉ đạo các huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; nâng cao mức độ, chất lượng các tiêu chí; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm.

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành để sớm triển khai dự án đường cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đường ven biển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng chiến lược của tỉnh.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6, đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tạo sự đồng thuận cao để thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập tổ chức bộ máy; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và quy định về số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và những người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, thủ tục không cần thiết; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý, loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, vi phạm pháp luật.

Chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt Nghị quyết 94 và Nghị quyết 96 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế, giáo dục. Nâng cao công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo; chăm lo chính sách an sinh xã hội.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; xử lý kịp thời các vụ việc mới phát sinh.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên nắm chắc và dự báo sát tình hình; chủ động các phương án và lực lượng; phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng.

Sau Kỳ họp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, có văn bản hướng dẫn các cấp, các ngành và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Rút kinh nghiệm một số kỳ họp trước, nghị quyết ban hành mà hướng dẫn chậm, rất khó khăn cho tổ chức thực hiện.

Đề nghị các Ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, đối thoại, tiếp nhận các ý kiến giám sát, phản biện, nhất là giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời thường xuyên cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng cho cử tri và nhân dân biết.

Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, trên từng cương vị công tác của mình, phát huy trách nhiệm nêu gương theo các Quy định 101, Quy định 55 và Quy định 08 của Trung ương, ngay sau kỳ họp này tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trước mắt, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 và các nghị quyết của Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng gắn với mừng xuân Kỷ Hợi 2019, phấn đấu đạt kết quả cao nhất ngay từ đầu năm.

Tin liên quan:
  • Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019
    Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

    Sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (13/12), Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII tiến hành phiên bế mạc. Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa Kỳ họp.

  • Sớm cụ thể hóa các nghị quyết HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 2019
    Biệt phái giáo viên làm “nóng” nghị trường HĐND tỉnh Hà Tĩnh

    Luân chuyển, biệt phái giáo viên - đề tài luôn “nóng” một lần nữa được nhiều đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng tại phiên chất vấn sáng nay; trong khi việc xử lý trụ sở cũ dù tồn đọng khá lâu nhưng tư lệnh ngành Tài chính cho biết vẫn chưa có phương án khả thi...

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]