(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng vừa thay mặt BTV Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 22/3/2017 về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tăng cường lãnh đạo đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng vừa thay mặt BTV Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 22/3/2017 về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 2/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, đại hội hội nông dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh sẽ được tiến hành từ quý I đến quý III/2018. Đây là sự kiện chính trị quan trọng để tổng kết, đánh giá kết quả phong trào nông dân và hoạt động hội trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ cơ sở đến tỉnh.

tang cuong lanh dao dai hoi nong dan cac cap nhiem ky 2018 2023

Tổ hợp tác chăn nuôi liên kết được Hội Nông dân Hà Tĩnh hỗ trợ kỹ thuật, vốn với quy mô 10 hộ, chăn nuôi gia công 50 con bò cho Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã bắt đầu phát huy hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Thông qua đại hội, để hội viên tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, nhất là trong giai đoạn tỉnh nhà đang tập trung chỉ đạo, huy động đồng bộ các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị, quy mô lớn theo hướng CNH-HĐH.

Để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Đảng đoàn - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1 - Lãnh đạo, chỉ đạo BCH hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung, chương trình và các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình nông dân và hoạt động của hội nông dân các cấp trong nhiệm kỳ qua, nêu rõ những kết quả, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; nhận thức rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực tiễn phong trào của hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2 - Lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân sự đại hội các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. BCH khóa mới các cấp phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, có kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động hội và phong trào nông dân; có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển; quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo chuyên trách các cấp không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khóa mới.

3 - Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội về vai trò, vị trí của giai cấp nông dân và tổ chức hội trong thời kỳ mới. Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt là trong hội viên và tổ chức hội nông dân. Các cấp hội nông dân phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, triển khai xây dựng các công trình, mô hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại các địa phương; thông qua đó, phát hiện, biểu dương, cổ vũ và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong nông dân.

4 - Đại hội hội nông dân các cấp phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ; từng cấp hội chọn một số đơn vị để tổ chức đại hội điểm, từ đó, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Thời gian tiến hành đại hội hội nông dân các cấp như sau:

Cấp cơ sở và cấp huyện: Hoàn thành trong quý II/2018.

Cấp tỉnh: Hoàn thành trong quý III/2018.

Đảng đoàn - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa VIII xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đại hội hội nông dân các cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng quy định của Hội Nông dân Việt Nam.

5 - Cấp ủy đảng các cấp phân công cụ thể cho từng cấp ủy viên chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo đại hội hội nông dân cấp mình; chỉ đạo chính quyền, các cơ quan chức năng, MTTQ và các đoàn thể liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để hội nông dân các cấp tổ chức thành công đại hội.

6 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội hội nông dân các cấp.

7 - Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến đến tận chi bộ Đảng./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]