(Baohatinh.vn) - Sáng 11/4, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tập trung truyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nhân dân

Sáng 11/4, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tập trung truyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nhân dân

Cán bộ chủ chốt thị xã Kỳ Anh nghe quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị

Gần 200 cán bộ chủ chốt thị xã Kỳ Anh đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển KT-XH.

Tập trung truyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nhân dân

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải: Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị từ thị xã tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân

Cũng trong buổi sáng, BTV Thị ủy quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân.

Trên cơ sở đó, Thị xã Kỳ Anh đã đề ra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 37 và Quy định 11 của Bộ Chính trị. Các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã tới cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân.

  • Tập trung truyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nhân dân
    Lộc Hà xây dựng đề án sáp nhập 2 xã An Lộc và Bình Lộc trước năm 2021

    Huyện ủy Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết và quy định của Trung ương, tỉnh và huyện cho hơn 200 cán bộ cốt cán, đảng viên từ cấp huyện đến thôn, xóm; trong đó, có nội dung về đề án sáp nhập 2 xã An Lộc và Bình Lộc trước năm 2021.

  • Tập trung truyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, nhân dân
    Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân theo Quy định 11 của Bộ Chính trị

    Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TƯ, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, sáng 28/3, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018.

Vũ Huyền


Vũ Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]