Cập nhật: 09:20 08/07/2020
(Baohatinh.vn) - Khai mạc Kỳ họp thứ 15 diễn ra sáng nay (8/7), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp giữa năm, đồng thời yêu cầu các đại biểu phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân để đạt kết quả cao nhất các nội dung đặt ra.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Khai mạc Kỳ họp thứ 15 diễn ra sáng nay (8/7), Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp giữa năm, đồng thời yêu cầu các đại biểu phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân để đạt kết quả cao nhất các nội dung đặt ra.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nguy cơ cao. Sản xuất, kinh doanh đình trệ, giao thương, đầu tư bị gián đoạn; các hoạt động văn hóa, xã hội và đời sống của Nhân dân bị ảnh hưởng lớn. Cùng với đó, thiên tai diễn biến phức tạp; nắng nóng, hạn hán kéo dài, cháy rừng xảy ra ở một số địa phương, ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống của người dân.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã cơ bản kiểm soát bệnh dịch Covid-19; bảo đảm sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người dân.

Nhìn tổng thể, trong điều kiện rất khó khăn nhưng kinh tế - xã hội vẫn đạt một số kết quả khá tích cực. Sản xuất lúa vụ Xuân được mùa. Chăn nuôi từng bước phục hồi. Đã xác định được nút thắt, điểm nghẽn trong môi trường đầu tư để tìm cách tháo gỡ. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì ổn định.

Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, nhất là hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bệnh dịch Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Đại biểu tham dự kỳ họp

Trong khó khăn, thách thức, chống dịch như chống giặc, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thông suốt, lấy sức khỏe và cuộc sống của Nhân dân lên trên hết, trước hết, chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng. Niềm tin của nhân dân với Đảng được vun đắp, đồng thời tạo niềm tin mới, khí thế mới chào mừng đại hội Đảng các cấp. Kết quả đại hội vừa qua cho thấy thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân.

Đến nay đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở; nét mới nhiệm kỳ này là tỷ lệ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội cấp cơ sở gần 70%; đến ngày mai (9/7) có 6 đảng bộ cấp huyện hoàn thành đại hội. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh và chủ tọa Kỳ họp, tôi trận trọng cảm ơn cử tri và nhân dân, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả trên các lĩnh vực trong thời gian qua.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Lần đầu tiên, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành “kỳ họp không giấy”

Những kết quả đạt được nêu trên là sự nỗ lực lớn của hệ thống chính trị. Song, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra thì còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế đạt 0,1% là mức thấp nhất kể từ sau sự cố môi trường biển năm 2016; thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2020 rất khó khăn. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp còn chậm. Kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm ở một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ.

Những hạn chế trên ngoài nguyên nhân khách quan, thì chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả chưa cao. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ, đảng viên và người đứng đầu của một số địa phương, đơn vị còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương chưa chặt chẽ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Công tác kiểm tra, giám sát có nơi còn biểu hiện chủ quan. Cụ thể hóa chủ trương, chỉ thị, chỉ đạo cấp trên chưa đồng bộ.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Trong khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế - xã hội vẫn đạt một số kết quả khá tích cực. Các doanh nghiệp hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong bối cảnh các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đang đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp; tập trung hoàn thành đại hội Đảng cấp huyện; tiếp tục hoàn thiện các nội dung và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sắp tới.

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra những quyết sách, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2020, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2015 - 2020.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND khoá XVII

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

Một: Xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, kết quả thực hiện đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; xem xét Báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Hai: Xem xét và thông qua các tờ trình và quyết nghị các quy hoạch, chính sách quan trọng, trong đó có một số nội dung chủ yếu như: Quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tỉnh Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Sửa đổi quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh và một số chính sách quan trọng khác.

Ba: Xem xét và cho ý kiến Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả hoạt động của Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự; Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 12; Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15; Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền.

Bốn: Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm: Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo các lĩnh vực, nhóm vấn đề mà các đại biểu Hội đồng đề xuất và cử tri quan tâm.

Thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp thứ 15 đạt kết quả cao nhất

Toàn cảnh kỳ họp

Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh: Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình Kỳ họp, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng phát huy cao dân chủ, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận và chất vấn sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp đạt kết quả cao nhất.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn cử tri và nhân dân tỉnh nhà dành thời gian quan tâm theo dõi, tham gia ý kiến, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 15 (từ 8 - 10/7/2020), HĐND tỉnh mong muốn cử tri và Nhân dân tỉnh nhà quan tâm theo dõi, tham gia các ý kiến qua đường dây nóng (02393.693282) hoặc thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]