(Baohatinh.vn) - Hôm nay (16/7), Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh dành phần lớn thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nhìn chung, các vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay đã được các đại biểu HĐND tỉnh đưa ra và được các cơ quan có trách nhiệm trả lời khá đầy đủ, thẳng thắn và thỏa đáng.

Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI

Thẳng thắn, trách nhiệm và thỏa đáng!

Hôm nay (16/7), Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh dành phần lớn thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Nhìn chung, các vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay đã được các đại biểu HĐND tỉnh đưa ra và được các cơ quan có trách nhiệm trả lời khá đầy đủ, thẳng thắn và thỏa đáng.

>> Bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND tỉnh, thành viên các Ban HĐND và Ủy viên UBND tỉnh

Đại biểu Nguyễn Trọng Nhiệu chất vấn Phó Giám đốc Sở Nội vụ về vấn đề tuyển dụng công chức

Do thời gian có hạn nên chỉ có 6/16 câu hỏi gửi đến kỳ họp này được trả lời trực tiếp tại nghị trường. Tuy nhiên, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra khá sôi nổi, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của đại biểu cũng như đông đảo cử tri tỉnh nhà.

Trả lời câu hỏi "Hiện nay, việc phân cấp trong tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho địa phương và các đơn vị chưa cụ thể, rõ ràng; có lĩnh vực các cơ quan cấp tỉnh đang can thiệp quá sâu đến cơ sở, có biểu hiện nhũng nhiễu. Vì vậy, một số địa phương khi thiếu cán bộ thì không được bổ sung kịp thời làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Đề nghị UBND tỉnh cho biết thời gian tới có các giải pháp chỉ đạo, chấn chỉnh như thế nào để tạo thuận lợi cho cơ sở, tạo niềm tin trong nhân dân", Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Liệu cho biết:

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Liệu

Những năm qua, UBND tỉnh đã đẩy mạnh phân cấp trên nhiều lĩnh vực, trong đó công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phân cấp mạnh mẽ và triệt để cho cơ sở. Bằng 2 hình thức thi tuyển và và xét tuyển, trên địa bàn tỉnh ta nhìn chung được thực hiện đúng quy trình, thủ tục luật định, đạt kết quả tốt. Ngày 13/6/2014, UBND tỉnh có Văn bản số 2506/UBND-NC­ về việc tạm dừng tiếp nhận người có kinh nghiệm, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã vào công chức hành chính cấp huyện trở lên không qua thi tuyển. UBND tỉnh chưa tổ chức tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên, việc tuyển dụng thu hút chỉ thực hiện đối với một số lĩnh vực thực sự cần thiết. Đối với viên chức chỉ cho chủ trương tuyển dụng đối với những đơn vị đã xác định cơ cấu hoặc vị trí việc làm.

Thời gian qua, một số địa phương đề nghị tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn không phù hợp với cơ cấu đã được phê duyệt hoặc phương pháp xác định người trúng tuyển chưa phù hợp nên việc thẩm định đề nghị phê duyệt chậm, có trường hợp phải giải trình nhiều lần.

Về giải pháp trong thời gian tới, UBND tiếp tục kiến nghị, đề xuất Bộ Nội vụ, Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với thực tế hiện nay; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục rườm rà thuộc lĩnh vực của ngành, công khai hơn nữa quy trình, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, theo hướng tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và công dân có điều kiện giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với các bộ, công chức, viên chức. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng tại các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện phối hợp thực hiện tốt hơn công tác tuyển dụng, trong đó thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu công chức, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền quyết định để đề xuất tuyển dụng trong trường hợp tuyển dụng không qua thi hoặc xét tuyển. Kịp thời phản ánh cụ thể những trường hợp có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu để có giải pháp xử lý.

"Hiện nay lượng rác thải ở các địa phương rất lớn, một số nơi nhân dân vứt rác bừa bãi dọc các tuyến giao thông, bờ sông làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, cảnh quan. Đề nghị UBND tỉnh cho biết các giải pháp xử lý tình trạng này?". Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến cho hay:

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Xuân Tiến

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày khoảng 1.140 tấn, mỗi năm khoảng 410.400 tấn. Xác định việc thu gom xử lý lý rác thải là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai các biện pháp thu gom xử lý và ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan.

Cùng với việc tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 132 của HĐND tỉnh thì việc xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung và trạm trung chuyển trong nông thôn mới cũng đang được quan tâm. Trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng bãi xử lý tập trung bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tại thị trấn Thiên Cầm, thị trấn Xuân Thành, thị trấn Tây Sơn, thị trấn Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và hiện đang xây dựng mới 4 dự án, cải tạo 3 dự án; có 192 xã đã quy hoạch được 282 trạm trung chuyển và hiện đã đầu tư xây dựng được 32 trạm trung chuyển gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn diễn ra khá phổ biến, công tác xử lý rác thải vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế,chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Để khắc phục tình trạng này, sắp tới tỉnh sẽ tập trung đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn theo quy hoạch, trong đó sẽ chỉ đạo, kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ cao; chỉ đạo các UBND cấp huyện xây dựng khu xử lý chôn lấp tập trung theo quy hoạch; chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường nói chung và chất thải rắn nói riêng, gắn với đó là công tác thanh tra, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, tập kết chất thải rắn trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định hiện hành. Nghiên cứu đưa công nghệ xử lý rác thải bằng công nghệ đốt vào một số khu vực chưa có điều kiện đầu tư nhà máy và khu chôn lấp rác thải tập trung. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Ngoài ra, đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung các giải pháp như: thực hiện xây dựng kế hoạch, đề án, dự án và có chính sách xã hội hóa để thu hút cá nhân, tổ chức tham gia công tác thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn; có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện chương trình đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung; chỉ đạo các xã, phường xây dựng bãi trung chuyển, tập kết chất thải rắn gắn với xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, thống kê các doanh nghiệp, các cơ sở dịch vụ thu gom chất thải rắn để có biện pháp tổ chức sắp xếp lại phù hợp; cân đối ngân sách và có cơ chế, lộ trình hợp lý trong việc đầu tư xây dựng khu xử lý và hỗ trợ cho các tổ đội trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.....

Trả lời câu hỏi về tình trạng doanh nghiệp thường xuyên nổ mìn khai thác đá với quy mô lớn làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến tâm linh khu vực đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, Giám đốc Sở Công thương Trần Nhật Tân cho biết:

Giám đốc Sở Công thương Trần Nhật Tân

Công ty CP Xây dựng I Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh cho phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá xây dựng ở núi Nam Giới, thuộc địa phận xã Thạch Bàn (Thạch Hà) với diện tích 14,3 ha, công suất khai thác 420.000 m3/năm, thời hạn khai thác 15 năm. Mỏ đá xây dựng này cách xa khu dân cư 1.000 m, cách Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi 900 m; mỏ đá được ngăn cách với khu vực đền, khu dân cư bởi đồi núi.

Về ý kiến cử tri: "việc doanh nghiệp thường xuyên nổ mìn khai thác đá “với quy mô lớn làm mất cảnh quan, ảnh hưởng đến tâm linh”, Sở Công thương và các sở, ngành, địa phương liên quan trả lời như sau: Đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, thực tế thực hiện tại mỏ đá thì với khoảng cách khoảng 1000 m từ mỏ đến Đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi và các công trình liên quan gần nhất, việc nổ mìn đảm bảo an toàn về chấn động, an toàn sóng không khí, an toàn do đá văng khi nổ mìn. Qua theo dõi số lượng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) công ty được cấp và sử dụng trong những năm qua cho thấy lượng VLNCN sử dụng không lớn so với khối lượng VLNCN cần thiết để khai thác theo sản lượng đã được cấp phép. Đồng thời, Công ty thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về việc bảo quản, sử dụng VLNCN và đúng thời gian, khối lượng được cấp phép. Như vậy, việc khai thác đá thời gian qua đảm bảo an toàn cho công trình và con người xung quanh.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản thường có ảnh hưởng ít nhiều tới cảnh quan, môi trường. Mặc dù trong quá trình khai thác, chế biến, doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng môi trường song việc khai thác mỏ đá xây dựng tại vị trí trên thực tế có ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch trong quần thể Đền thờ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi như ý kiến phản ánh của cử tri như trên là có cơ sở.

Về ý kiến cho rằng "thực tế hiện trong đấu thầu, một số công trình, dự án có biểu hiện thiếu công khai, minh bạch...", Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Cao Thanh thừa nhận công tác XDCB vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác GPMB vẫn còn chậm, nhiều vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ; chất lượng hồ sơ dự án tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng nhiều dự án vẫn phải điều chỉnh, bổ sung dẫn đến tiến độ thi công kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và hiệu quả vốn đầu tư; công tác quản lý nhà nước trong đầu tư và xây dựng còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ, các quy định hiện hành trong quản lý đầu tư và xây dựng phân cấp rất lớn cho các chủ đầu tư nhưng các chế tài, quy định về trách nhiệm của các đơn vị và công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế...

Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Cao Thanh

Về đấu thầu, từ khi Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 có hiệu lực, công tác tổ chức đấu thầu được phân cấp cho chủ đầu tư từ khâu phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư. Tuy rằng, hình thức đấu thầu rộng rãi được khuyến khích áp dụng đối với tất cả các gói thầu, nhưng trách nhiệm, năng lực của một số chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu chưa cao, còn có hiện tượng gây khó khăn trong quá trình tổ chức đấu thầu dẫn đến số lượng các nhà thầu nộp hồ sơ tham gia dự thầu không cao; tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu đạt thấp. Việc này thể hiện công tác tổ chức đấu thầu ở một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm theo các quy định hiện hành, tính cạnh tranh trong đấu thầu không cao và không loại trừ hiện tượng mua bán, dàn xếp kết quả trong đấu thầu. Tuy nhiên, kết quả qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trên cơ sở hồ sơ lưu trữ tại chủ đầu tư chưa phát hiện được hiện tượng thông thầu.

Để chấn chỉnh những tồn tại hạn chế nêu trên, thời gian tới sẽ tổ chức rà soát sửa đổi một số nội dung trong quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình để phù hợp với Luật Đấu thầu; ngoài việc đăng tải thông báo mời thầu theo quy định Luật Đấu thầu thì bắt buộc chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương; ngoài nhiệm vụ giám sát cộng đồng đối với quá trình thi công, nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ giám sát cộng đồng đối với quá trình tổ chức đấu thầu, đặc biệt là khâu phát hành hồ sơ mời thầu; hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ được áp dụng phổ biến, đảm bảo tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu và lựa chọn được các nhà thầu đủ năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính….

Trả lời câu hỏi "Dự án nước sạch tại khu tái định cư: Hói Trung; Khe Ná - Khe Gỗ được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, trong quá trình triển khai đã xảy ra một số sai phạm, Nhà nước mất tiền, nhân dân mất niềm tin. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân xẩy ra vấn đề trên? Trách nhiệm thuộc về ai?", Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Hà Văn Trọng cho hay:

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Hà Văn Trọng

Công trình hệ thống cấp nước khu tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ và Hói Trung có tổng mức đầu tư gần 12.297 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thành 75% khối lượng (khu tái định cư Hói Trung đã khoan được 218/280 giếng, lắp đặt và bàn giao cho các hộ dân 163 giếng; khu tái định cư Khe Ná - Khe Gỗ đã khoan và bàn giao cho các hộ dân 129/166 giếng), một số hạng mục khác tiến độ chậm so với kế hoạch.

Kết quả nước giếng sau khi bơm lên, phần lớn các giếng có chất lượng tốt, một số giếng bị nhiễm sắt, có mùi tanh. Qua phân tích đánh giá bước đầu do nhiều nguyên nhân khác nhau. Về phía khách quan, do địa bàn triển khai phức tạp, thời tiết không thuận lợi; nhiều văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp, các ngành còn chồng chéo, bất cập; dự án phải thay đổi điều chỉnh nhiều lần; công trình thực hiện cùng một thời điểm nhưng ở hai địa điểm cách xa nhau hơn 40 km nên công tác quản lý của chủ đầu tư chưa được thường xuyên, liên tục; do áp lực về tiến độ thi công nên khối lượng công việc phát sinh nhiều, gây khó khăn trong công tác quản lý…

Về chủ quan là do chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý, chỉ đạo việc thực hiện dự án mà giao trách nhiệm cho Ban chuyên trách hỗ trợ bồi thường tái định cư, trong khi đó trình độ, năng lực và kinh nghiệm của cán bộ viên chức của BQL dự án còn hạn chế; các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế không đủ năng lực về khảo sát nước ngầm; một số nhà thầu thi công xây dựng không chấp hành tốt các điều khoản trong hợp đồng kinh tế nên dẫn đến tiến độ một số công trình còn chậm.

Toàn bộ các sai sót nói trên thuộc về chủ đầu tư mà trước hết là Ban chuyên trách bồi thưòng hỗ trợ tái định cư, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện dự án. Các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế chịu trách nhiệm về các sai sót trong lập và khảo sát. Các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm về các sai sót trong công tác quản lý chất lượng và tiến độ thi công.

UBND tỉnh đã giao chủ đầu tư kiểm điểm cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai sót; rà soát, đánh giá lại hiệu quả toàn bộ dự án nước sinh hoạt tại hai khu tái định cư, thu hồi kịp thời các khoản thanh toán của các nội dung công việc thực hiện không đạt yêu cầu, không hiệu quả; dừng triển khai thi công các hạng mục liên quan đến số giếng nước không đảm bảo chất lượng; giao Sở KH&ĐT, các sở, ngành liên quan, huyện Vũ Quang tham mưu phương án đảm bảo nước sinh hoạt trước mắt cho các hộ dân, đồng thời lập phương án cấp nước sinh hoạt lâu dài tại hai khu tái định cư bằng nguồn vốn thu hồi, bồi thường của dự án cũ, sử dụng các công trình đảm bảo chất lượng…

Câu hỏi "Sau gần 1 năm thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" trên địa bàn vẫn còn nhiều đơn vị chưa hoàn thành hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, nguyên nhân và trách nhiệm như thế nào?", được Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Tuần trả lời:

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Văn Tuần

Sau khi Nghị định số 56 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã triển khai các bước thực hiện. Đến nay, tổng số hồ sơ các huyện, thành phố, thị xã đã tiếp nhận của các đối tượng là 1.033 bộ (phong tặng 112 bộ, truy tặng 921bộ), trong đó có 242 hồ sơ đủ tiêu chuẩn (qua thẩm định của Sở LĐ-TB&XH) đã trình trung ương; 315 hồ sơ các huyện đã thẩm định tại Sở LĐTB&XH có thông tin trùng khớp với thông tin hồ sơ liệt sỹ đang tổng hợp hồ sơ, xác minh và cam kết của các huyện để tham mưu UBND tỉnh trình trung ương đợt 3; 476 hồ sơ đang ở các huyện, thành phố, thị xã do kê khai chưa trùng khớp thông tin với hồ sơ liệt sỹ, số này đang kiểm tra, xác minh để bổ sung, hoàn thiện. Tuy nhiên, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh thì tiến độ lập hồ sơ vẫn còn chậm.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do khi đối chiếu hồ sơ do thân nhân khai cho các các mẹ với hồ sơ liệt sỹ lưu tại Sở LĐ-TB & XH thì có nhiều điểm không trùng khớp về số bằng Tổ quốc ghi công, ngày tháng cấp bằng, họ tên, chữ đệm, tuổi... nên phải tiến hành kiểm tra, xác minh, bổ sung hồ sơ nhiều lần, mất nhiều thời gian. Ngoài ra, còn do một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền chưa tốt; chưa phát huy được vai trò của hệ thống chính trị trong việc kiểm tra, xác minh ở cơ sở...

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Sở LĐ – TB & XH chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo, thẩm định hồ sơ và thủ tục trình trung ương xem xét quyết định. Trong thời gian tới, hai cơ quan phấn đấu chỉ đạo để hoàn thiện thiện hồ sơ “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trình trung ương xong trong năm 2014...

Nhóm PV Nội chính


Nhóm PV Nội chính

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]