(Baohatinh.vn) - Trong 2 ngày từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII

Trong 2 ngày từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII đã tiến hành Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh để các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh được biết.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.Hoàng Trung Dũng bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP

1. Xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

- Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành đánh giá và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác đầu tư công, dự toán thu, chi ngân sách; tình hình phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp 4; việc thực hiện các kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII”.

- Xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân và báo cáo hoạt động, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về “Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022”; kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022...

- Xem xét, biểu quyết thông qua 17 tờ trình, và dự thảo nghị quyết.

2. Hoạt động thảo luận, chất vấn

Về hoạt động thảo luận Tổ, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức để các Tổ đại biểu HĐND thảo luận tại các địa phương nơi bầu cử, đã có 170 ý kiến phát biểu đóng góp vào các nội dung trình kỳ họp. Đồng thời kỳ họp tiếp tục dành thời gian gần 1 buổi để tiến hành thảo luận tại Hội trường với 7 ý kiến phát biểu trực tiếp và 5 ý kiến bằng văn bản; gần 1 ngày chất vấn và trả lời chất vấn về 3 lĩnh quy hoạch - đầu tư, tài nguyên và giải quyết tồn đọng với 22 lượt chất vấn, 35 câu hỏi. Ngoài ra đã có 16 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp qua đường dây nóng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng; các ý kiến nhất trí cao với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời bổ sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề nghị quan tâm, tập trung một số giải pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, nhất là các nội dung liên quan đến công tác đầu tư phát triển, thu - chi ngân sách, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; phân tích, đánh giá, đề nghị bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy định của các chính sách trình kỳ họp.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII

Đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp

Kỳ họp đã chất vấn trực tiếp một số vấn đề cấp thiết trong đời sống kinh tế - xã hội được cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, như: một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh được quy hoạch từ lâu nhưng chậm triển khai thực hiện, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nhất là phần vốn ngân sách tỉnh quản lý, việc nhiều dự án triển khai chậm hoặc không triển khai nhưng chậm được thu hồi, xử lý; chậm xác định giá đất cụ thể của các dự án trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng của Dự án Mỏ sắt Thạch Khê đến đời sống, sản xuất của người dân...

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản 10 nội dung trên 04 lĩnh vực là nông nghiệp; giáo dục và đào tạo; tài chính và lao động, thương binh và xã hội.

Sau chất vấn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; giải trình, tiếp thu về các nội dung chất vấn và những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận phiên chất vấn, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện trả lời chất vấn và giám sát việc trả lời chất vấn.

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết tại kỳ họp.

Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp.

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2022

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

2. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện 2 dự án với tổng diện tích 1,2 ha, trong đó: Chuyển mục đích sử dụng 0,3 ha rừng trồng, thuộc Khoảnh 1 - Tiểu khu 278C (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà), đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ do cộng đồng dân cư thôn Vĩnh Phú quản lý để thực hiện Dự án Đê Tả Nghèn huyện Lộc Hà, đoạn qua chùa Phổ Độ nối với Tỉnh lộ 9. Chuyển mục đích sử dụng 0,9 ha rừng trồng, thuộc Khoảnh 4 - Tiểu khu 276 (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà), đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ do cộng đồng dân cư thôn Phú Mậu, Phú Nghĩa, Xuân Hòa quản lý để thực hiện Dự án Xử lý cấp bách Đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà.

3. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025

Nghị quyết này quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể là về nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỉnh; tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương, tỉnh giai đoạn 2022-2025; phân bổ vốn sự nghiệp giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tỷ lệ bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương.

4. Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết này quy định về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể là quy định nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách cấp tỉnh; nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường ngân sách cấp tỉnh; nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách cấp huyện; nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường ngân sách cấp huyện; nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường ngân sách cấp xã; nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường ngân sách cấp xã.

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đối tượng nộp lệ phí, đơn vị tổ chức thu lệ phí, mức thu lệ phí. Đồng thời, quy định mức thu tính lệ phí trước bạ lần đầu theo tỷ lệ (%) đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up).

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Sơn

Nghị quyết này thông qua việc điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên một số thôn, tổ dân phố tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê; xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên; xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh và xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn.

7. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.

Nghị quyết này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng vốn của Chương trình.

8. Nghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025

Nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025, trong đó quy định về hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; quy định đối tượng và mức chuẩn trợ giúp xã hội; tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Tết cổ truyển dân tộc; tặng quà, chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

9. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025

Nghị quyết áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến các chính hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025, trong đó quy định về hỗ trợ chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng; chính sách miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; hỗ trợ học phí học tập cho học sinh, sinh viên học nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các nghề khuyến khích đào tạo; hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên và cung ứng lao động miễn phí.

10. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025

Nghị quyết này áp dụng cho đối tượng là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về Y tế, các cơ sở y tế công lập; các cơ sở y tế công lập; người nhiễm HIV/AIDS thuộc đối tượng quản lý tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế, trừ người thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV là những người nhiễm HIV/AIDS tham gia điều trị ARV tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, trừ phạm nhân nhiễm HIV/AIDS tại trại tạm giam, trại giam; người bệnh tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo và các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Trong đó, đưa ra các chính sách hỗ trợ thêm ngoài lương và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế công lập; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ đối với người bệnh tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh không thuộc đối tượng hộ nghèo và hồ sơ, quy trình thực hiện chính sách.

11. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 -2025

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 1 dự án đầu tư công, điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án đầu tư công, gồm Dự án Kênh mương nước xung quanh khu đất và bồi thường giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, Dự án Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến khu đô thị trung tâm Khu kinh tế Vũng Áng, Dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Hải - Yên - Thành, huyện Nghi Xuân; điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021.

12. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023

Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 về Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp và giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 5; điểm d khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7; khoản 2 Điều 10 của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

14. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng bổ sung 6 tháng cuối năm 2022

15. Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

16. Nghị quyết về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

17. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]