(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng tầm quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Hà Tĩnh nhằm thu hút đầu tư.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng tầm quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Hà Tĩnh nhằm thu hút đầu tư.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Chiều 8/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn chủ trì hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, biên giới, vận động viện trợ không hoàn lại năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn báo cáo kết quả đối ngoại, biên giới và vận động viện trợ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, công tác đối ngoại Hà Tĩnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Cụ thể, công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có sự phân công, phân cấp và phối hợp tốt giữa các đơn vị, địa phương. Tỉnh đã tổ chức ký kết 8 thỏa thuận quốc tế. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị, hội thảo quốc tế.

Về công tác xúc tiến đầu tư, năm 2023, tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc với đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tham gia các diễn đàn quốc tế do Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ chức; tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư ở nước ngoài, cung cấp tài liệu về tiềm năng, lợi thế, các dự án kêu gọi đầu tư, tình hình thu hút đầu tư vào tỉnh Hà Tĩnh cho các nhà đầu tư quan tâm.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển tham luận về công tác thu hút FĐI, ODA và viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,4 tỷ USD, vượt 20% kế hoạch, tăng 33% so với năm 2022; kim ngạch nhập khẩu đạt 2,7 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2022.

Trong năm, Hà Tĩnh cũng đã chấp thuận 2 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư 69,7 triệu USD. Hiện nay, một số tập đoàn lớn trên thế giới đang tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án tại tỉnh. Tỉnh cũng đang triển khai các bước tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh”, vay vốn ADB; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khác do WB, ADB, AFD... tài trợ, đảm bảo tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư; đồng thời tiếp tục đề xuất, kết nối, vận động các dự án ODA khác.

Hiện có 8 tổ chức phi chính phủ và 7 tổ chức quốc tế đang triển khai 21 chương trình, dự án trên địa bàn với giá trị giải ngân năm 2023 ước đạt 1 triệu USD. Các dự án được đánh giá hiệu quả và đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Thượng tá Trần Đức Hà, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham luận về công tác quản lý bảo vệ an ninh biên giới, đối ngoại.

Ngoài ra, các nội dung về công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác văn hóa đối ngoại; công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí; công tác biên giới lãnh thổ; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; khen thưởng đối ngoại; xây dựng nội bộ và công tác phối hợp... được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác quản lý biên giới; triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh, đất nước con người và tiềm năng phát triển của tỉnh đến các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế và xúc tiến đầu tư. Nâng cao năng lực các doanh nghiệp trong tỉnh để tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân...

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung: Địa phương đã tích cực tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện các dự án đầu tư cũng như tìm hiểu đầu tư trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về kết quả công tác đối ngoại, những hạn chế trong công tác phối hợp và đề xuất một số giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Sở Ngoại vụ và các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong năm 2023.

Với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX cũng như định hướng sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 21.

Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá tiềm năng của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào, chú trọng hơn về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường hợp tác với các tỉnh có sử dụng chung đường 8 và đường 12 của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan. Triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm là công tác ngoại giao kinh tế; tiếp tục triển khai các biên bản đã ký kết với các đối tác của các nước. Tiếp tục tìm kiếm thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố có tiềm năng, thế mạnh và có điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ với đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Hà Tĩnh nhằm thu hút ngày càng nhiều các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, hỗ trợ Hà Tĩnh. Triển khai tốt các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn ODA, NGO­ đã và đang triển khai trên địa bàn. Tăng cường tham mưu quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác ký kết các thoả thuận quốc tế, hội nghị, hội thảo quốc tế; xử lý tốt các vấn đề có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

Tham mưu sửa đổi các quy chế, quy định trên các lĩnh vực đối ngoại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là Quyết định số 339 của BTV Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Triển khai tốt các hoạt động về biên giới, biển đảo góp phần giữ vững tình hình an ninh - chính trị và phát triển kinh tế vùng biên; công tác bảo hộ công dân; công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trước mắt tham mưu tổ chức gặp mặt kiều bào Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tin liên quan:

Dương Chiến


Dương Chiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]