(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản liên quan.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản liên quan.

Sáng 8/6, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền năm 2022.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương điều hành.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh chụp qua màn hình

Tại hội nghị, đại biểu được các báo cáo viên của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh BĐBP truyền đạt và trao đổi 3 nội dung chuyên đề: Quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây và phương hướng hợp tác thời gian tới; Công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng, biên giới quốc gia và bảo vệ biên giới quốc gia hiện nay.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Điểm cầu Hà Tĩnh còn có sự tham gia của lãnh đạo một số sở, ban, ngành và được kết nối đến điểm cầu các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê.

Nội dung các chuyên đề tập trung nêu bật những kết quả đạt được trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới trên đất liền trên các lĩnh vực chính trị - đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật; sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể và các địa phương, nhất là các địa phương khu vực biên giới của hai bên.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao truyền đạt nội dung chuyên đề "Quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây". Ảnh chụp qua màn hình.

Đồng thời, đề xuất những nội dung trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, hình thức hợp tác hiện có, góp phần xây dựng các tuyến biên giới trên đất liền hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển bền vững; kịp thời giải quyết những phát sinh về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Đại biểu điểm cầu huyện Hương Sơn lắng nghe nội dung hội nghị.

Báo cáo các chuyên đề, các báo cáo viên nhấn mạnh công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng cần bám sát định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Đại biểu đầu cầu Vũ Quang nghiêm túc tham gia hội nghị.

Tăng cường tuyên truyền về chủ trương nhất quán trong chủ trương giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ của Việt Nam; phổ biến, giáo dục về ý nghĩa, nội dung cũng như thành quả triển khai công tác quản lý biên giới, các văn kiện pháp lý về biên giới giữa Việt Nam với ba nước láng giềng. Qua đó, góp phần khẳng định sự đúng đắn của đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong công tác giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Cùng tham gia hội nghị có các đại biểu đầu cầu huyện Hương Khê.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản liên quan là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. Ảnh: tuyengiao.vn

Cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các tỉnh có biên giới cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; bảo đảm vừa tuân thủ các nguyên tắc, chủ trương vừa linh hoạt, ứng phó hiệu quả với các tình huống nhạy cảm mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, chú trọng tính phù hợp với đối tượng khác nhau của khu vực biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại, trong đó có công tác tuyên truyền bằng tiếng: Trung Quốc, Lào, Khmer, Anh và ngôn ngữ các dân tộc ít người ở khu vực biên giới trên đất liền.

Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ và tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các lực lượng làm công tác tuyên truyền, nhất là lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở như già làng, trưởng bản, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Các địa phương có biên giới phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đối diện của 3 nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia nâng cao năng lực công tác quản lý biên giới theo các văn kiện đã ký kết. Qua đó, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực xấu lợi dụng vấn đề biên giới để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá chế độ ở mỗi nước và quan hệ truyền thống hữu nghị của các nước láng giềng.

Tin liên quan:
 • Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền
  Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

  Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện luôn được lực lượng vũ trang (LLVT), cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh quan tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, tạo nguồn lực quốc phòng vững chắc.

 • Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền
  Tập trung tuyên truyền chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; chủ trương bình thường hóa với dịch COVID-19; đường lối đối ngoại của Đảng trước các vấn đề quốc tế...

 • Tiếp tục tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền
  Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

  Sáng 31/3, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông và Truyền thông, Bộ VHTT&DL… tổ chức khai mạc Triển lãm thực tế ảo với chủ đề “Tự hào một dải biên cương” đồng thời phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia lần thứ 2 với chủ đề này.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]