(Baohatinh.vn) - Ở những huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc thành lập tổ bầu cử như thế nào?

Tổ bầu cử ở địa phương không có đơn vị hành chính xã/thị trấn

Ở những huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc thành lập tổ bầu cử như thế nào?

Pa-nô tuyên truyền về bầu cử ở thị trấn Nghi Xuân

Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì UBND huyện sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm tổ trưởng, thư ký và các ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương.

- Tổ bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Trả lời: Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu;

b) Bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu;

c) Nhận tài liệu và phiếu bầu cử từ Ban bầu cử; phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri;

d) Thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử;

đ) Bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu;

e) Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; nhận và chuyển đến ban bầu cử tương ứng khiếu nại, tố cáo về người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND, khiếu nại, tố cáo khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ bầu cử;

g) Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để gửi đến ban bầu cử tương ứng;

h) Chuyển biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ phiếu bầu cử đến UBND cấp xã khi kết thúc việc kiểm phiếu;

i) Báo cáo tình hình tổ chức và tiến hành bầu cử theo quy định của các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên;

k) Thực hiện việc bầu cử thêm, bầu cử lại tại khu vực bỏ phiếu (nếu có).

- Khi nào Hội đồng Bầu cử Quốc gia hết nhiệm vụ đối với bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Trả lời: Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới.

- Khi nào ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, ban bầu cử ĐBQH, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử ĐBQH sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử ĐBQH trong cả nước và công bố kết quả bầu cử ĐBQH.

Ủy ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp sau khi ủy ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới.

Ban bầu cử đại biểu HĐND, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu HĐND sau khi ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND.

(Còn nữa)

BHT


BHT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]