(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, chiều 21/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe các báo cáo và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Tiếp tục chương trình hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, chiều 21/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe các báo cáo và thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tham dự

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải giới thiệu nội dung chủ yếu dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải giới thiệu nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Bao gồm: Quy định số 208-QĐ/TW ngày 8/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện; Kết luận 66-KL/TW của Ban Bí thư về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh...

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011 - 2020

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất thắng giới thiệu các nội dung chủ yếu dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải điều hành phần thảo luận

Tham gia thảo luận, đại biểu mong muốn nội dung sáp nhập xã sớm được tiến hành; đồng thời, đề xuất tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị đại hội Đảng tại các xã thuộc diện sáp nhập.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn về cơ cấu, số lượng đại biểu đại hội cấp xã cho các đơn vị thuộc diện sáp nhập.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy sớm có hướng dẫn để chuẩn bị văn kiện đại hội cho các đơn vị cấp xã.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu đại biểu tiếp thu nghiêm túc các nội dung hội nghị, từ đó quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh đến tận cơ sở, đảng viên. Cùng với đó triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận trên cơ sở bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị mình.

Các ban đảng Tỉnh ủy bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu các nghị quyết chuyên đề liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia; hợp tác đầu tư nước ngoài; chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận hội nghị

Phân tích các nội dung cần thiết trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội Đảng các cấp, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát Cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của Đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII. Đồng thời, bám sát định hướng chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp phải được thực hiện chặt chẽ, rà soát, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát và công khai kết quả.

Triển khai sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh đến tận cơ sở đảng Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các địa phương trong thực hiện các nội dung liên quan đến công tác sáp nhập xã và đề nghị các địa phương không ban hành chính sách cán bộ riêng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nội dung Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các nội dung sáp nhập xã trong tháng 12/2019”- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ trước mắt, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò người đứng đầu; chủ động xây dựng chương trình hành động; dồn sức chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn đọng trong những tháng cuối năm; đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Các cơ quan thông tấn báo chí, Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]