(Baohatinh.vn) - Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 6. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 6. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau.

1. Xem xét kết quả giám sát Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh đã nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản các yêu cầu, kiến nghị kiểm tra, giám sát. Tiến hành sửa đổi Quy chế làm việc của Đảng đoàn và một số quy chế, quy định về quản lý cán bộ, công chức, người lao động, tài chính, tài sản; xử lý dứt điểm một số kiến nghị về tài chính; phối hợp xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số tập thể, cá nhân liên quan.

Tuy vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện một số yêu cầu, kiến nghị kiểm tra, giám sát chưa dứt điểm; xem xét, xử lý trách nhiệm đảng viên vi phạm có trường hợp chưa kịp thời, không đúng quy định; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên có mặt còn hạn chế, một số trường hợp vi phạm pháp luật, phải xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Danh phát huy ưu điểm; nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

2. Xem xét kết quả giám sát Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đất đai, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất làm nhà ở, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất… được thực hiện cơ bản đúng quy định. Quan tâm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chấn chỉnh, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm, xử lý một số tồn đọng trong quản lý và sử dụng đất đai.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, yếu kém: việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa hiệu quả, dẫn đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý, sử dụng đất đai chưa cao. Việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm đạt thấp; tình trạng lấn chiếm đất rừng diễn ra ở nhiều nơi; cho mượn đất sản xuất chưa đúng quy định; nhiều tồn đọng trong quản lý đất đai chưa được tập trung xử lý hiệu quả; thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại chưa nghiêm túc.

Ủy ban Kiểm tra yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

3. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn đã quan tâm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện khá nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của huyện; xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm cơ bản bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định.

Tuy vậy, một số cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm một số trường hợp chưa bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, hồ sơ, có trường hợp không đúng thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định hủy bỏ quyết định thi hành kỷ luật đối với một đảng viên vi phạm để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY


ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]