Cập nhật: 12:51 06/10/2022 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn và tổ chức quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, hội viên; tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch những tháng cuối năm.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết sát với tình hình thực tiễn và tổ chức quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, hội viên; tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch những tháng cuối năm.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Sáng nay (6/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; quán triệt các đề án triển khai một số nghị quyết của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham dự.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu ở huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh.

Mở đầu hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã quán triệt các nội dung Đề án triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 26/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt các đề án.

Đề án triển khai Nghị quyết 11-NQ/TU hướng đến mục tiêu phát triển xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ cả về số lượng, chất lượng và bền vững; tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa các mặt hàng, thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu; tối ưu chi phí dịch vụ logistics để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của hàng hoá; phát triển dịch vụ logistics theo hướng chuyên nghiệp, khai thác hiệu quả Cảng biển Vũng Áng - Sơn Dương, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thu hút lưu chuyển hàng hóa qua cảng biển, cửa khẩu trên địa bàn; phát triển các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, có năng lực cạnh tranh cao...

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Đề án nêu rõ các giải pháp về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics; các giải pháp về quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách của tỉnh cho từng giai đoạn.

Đề án triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU đề ra mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

Đề án đề ra các nhóm giải pháp liên quan đến việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong CCHC và đổi mới công tác điều hành của chính quyền các cấp trong thực hiện CCHC; tập trung các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tạo bước đột phá trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong CCHC; huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh.

Tiếp đó, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chương trình hành động hướng đến mục tiêu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Để thực hiện được mục tiêu này, Hà Tĩnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng nhấn mạnh: Nghị quyết số 21-NQ/TW có nhiều nội dung rất quan trọng nhưng cốt lõi nhất vẫn là nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng phải phát huy được vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt cần phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị; quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng đảng viên.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, đây là những nội dung rất quan trọng liên quan đến thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì vậy, sau hội nghị, đề nghị các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn và tổ chức quán triệt, phổ biến đến đoàn viên, hội viên.

Trong đó, đối với Nghị quyết 12-NQ/TU, các địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với xây dựng kế hoạch CCHC hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện; chỉ đạo quyết liệt các giải pháp mới, tạo bước đột phá về CCHC trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu cải thiện thứ hạng các chỉ số của tỉnh qua từng năm, nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, từ nay đến cuối năm còn nhiều chỉ tiêu, kế hoạch cần phải hoàn thành nên đòi hỏi các ngành, địa phương phải tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cần rà soát lại các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả; tập trung cao cho công tác phòng, chống thiên tai, nhất là đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, hồ chứa, đê điều, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam; quan tâm thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; chú trọng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn; tập trung công tác CCHC, giải quyết đơn thư, khiếu nại; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; quan tâm công tác an sinh xã hội; tập trung đảm bảo ANTT, an toàn giao thông…

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]