Chưa phải Đảng viên vẫn được thi tuyển làm lãnh đạo quản lý

Nội dung này được Bộ Nội vụ nêu cụ thể trong hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

Bộ Nội vụ đã ban hành công văn số 2424 ngày 9/5/2017 hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng. Đề án chỉ áp dụng đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ và không thực hiện thi tuyển đối với các chức đanh được xác định là cán bộ theo quy định của luật Cán bộ, công chức hoặc khi xem xét bổ nhiệm lại.

Trước mắt, 36 cơ quan, đơn vị thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, Sở, cấp Phòng thông qua thi viết và trình bày đề án.

Được đề cử người ngoài Đảng và ngoài quy hoạch

Đề án thí điểm được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập trong công tác bổ nhiệm cán bộ hiện nay cũng như thu hút được người tài.

chua phai dang vien van duoc thi tuyen lam lanh dao quan ly

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Điểm đáng chú ý là để thu hút thêm nguồn cán bộ chất lượng cao, trong đề án đã mở rộng ra cả các đối tượng nằm ngoài quy hoạch hoặc đối tượng chưa phải đảng viên với điều kiện được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển này nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Phó Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương; Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương). Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 3 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc) và chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

“Cấp Phó phòng có yêu cầu tối thiểu 3 năm công tác không kể tập sự. Trong thời gian này, có thể anh em chuyên môn tốt nhưng chưa có điều kiện tham gia kết nạp Đảng nên không loại trừ, nhất là ở đơn vị sự nghiệp, viện nghiên cứu. Vấn đề này đã được báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Việc thí điểm không thay quy trình công tác cán bộ mà chọn người giỏi nhất thông qua thi tuyển” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh.

Còn theo ông Trương Hải Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ, hiện có 14 bộ ngành cơ quan trung ương, 22 địa phương đăng ký được thực hiện thí điểm đề án. Tuy nhiên, với các bộ ngành địa phương khác được chủ động xem xét, quyết định các vị trí, chức danh tổ chức thi tuyển thống nhất theo công văn hướng dẫn của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Trước đây, mình xem trong đội ngũ có những ai thì chọn đồng chí này, đồng chí kia, bây giờ không chọn như vậy nữa mà nhiều người có tiêu chuẩn, điều kiện giống nhau cùng trải qua kỳ thi để chọn được người tốt nhất. Việc thí điểm cũng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ thì khi tổ chức thi tuyển phải có 2 người trở lên cho 1 chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có trường hợp nào đủ tiêu chuẩn thì tập thể lãnh đạo và cấp uỷ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh đó cho đến khi có thêm người đăng ký dự tuyển.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 2 người dự tuyển nhưng đến ngày thi chỉ có 1 người dự thi thì Hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

Người thi phải trả lời các câu hỏi chất vấn

Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng và là người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, nội dung thi tuyển gồm 2 phần là thi viết và trình bày đề án.

Trong đó thời gian thi viết là 180 phút, bao gồm kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

chua phai dang vien van duoc thi tuyen lam lanh dao quan ly

Quảng Ninh thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở

Chủ tịch hội đồng thi tuyển sẽ quyết định chọn đề thi viết trong ngân hàng đề thi, bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu tối mật trong suốt quá trình xây dựng ngân hàng đề thi cho đến khi công bố đề thi viết được chọn.

Với phần thi trình bày đề án thì tối đa 45 phút cho phần trình bày với các nội dung đánh giá thực trạng, phân tích mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất giải pháp.

Đồng thời phải nêu được chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh đó.

Sau khi trình bày, ứng viên sẽ có 60-90 phút trả lời các câu hỏi chất vấn. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút. Điểm thi trình bày đề án được chấm theo thang 100./.

Theo Ngọc Thành/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast