Chùm ảnh: "Nghệ nhân Lê Mưu thổi hồn rồng vào những gốc tre" của NSNA Đậu Bình

Nghệ nhân Lê Mưu đang "thổi hồn rồng" vào những gốc tre
Nghệ nhân Lê Mưu đang "thổi hồn rồng" vào những gốc tre

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast