Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Đảng bộ phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) phấn đấu đưa địa phương trở thành đô thị văn minh hiện đại, đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm.

Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

Ngày 3/6, Đảng bộ phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Đậu Liêu đã đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; kinh tế phát triển và tăng trưởng khá, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao.

Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

Toàn cảnh đại hội

Tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 1.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 53 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, những năm gần đây, Đậu Liêu là địa phương làm tốt công tác GPMB, thu hút đầu tư và chỉnh trang đô thị.

Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

Ông Trần Thành - Bí thư Đảng ủy phường Đậu Liêu thông qua dự thảo báo cáo chính trị

Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc của Đảng trong công tác và sinh hoạt, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể.

Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

Một góc phường Đậu Liêu thị xã Hồng Lĩnh

Tại đại hội, đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, từng bước đưa Đậu Liêu trở thành đô thị văn minh hiện đại; phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 12%.

Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đậu Liêu phấn đấu nâng mức thu nhập người dân lên 90 triệu đồng

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đậu Liêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tại Đại hội, đại biểu đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Bùi Chiến Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 với 100% số phiếu.

Đọc thêm

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (17 - 18/7), HĐND tỉnh tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2024.
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.