Giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Từ trái qua lần lượt là các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 2467- QDNS/TW về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giới thiệu chức danh, chữ ký Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, địa phương, đơn vị biết, liên hệ công tác.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 đến 16/10/2020 đã bầu 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Bầu các đồng chí: Trần Thế Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trần Tiến Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 cùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin liên quan:

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast