Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Hà Tĩnh chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong quan hệ với Lào và kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong thời gian tới.

Sáng 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án 01-ĐA/TW ngày 3/3/2022 của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025 và Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt các nội dung cốt lõi và hướng dẫn thực hiện Đề án số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng đến năm 2025.

Trọng tâm là tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam trên thế giới. Đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, tiêu cực làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Hội nghị cũng đã phổ biến, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Trong đó khẳng định công tác đối ngoại Nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Chỉ thị số 12 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ chức Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu chia sẻ về kết quả thực hiện công tác đối ngoại trên từng địa bàn, lĩnh vực thời gian qua; đồng thời, phân tích làm rõ thêm các nội dung nhằm triển khai thực hiện hiệu quả đề án, chỉ thị của Trung ương trên lĩnh vực đối ngoại.

Tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò của đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong quan hệ với các địa phương Lào và kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại với các địa phương bạn trong thời gian tới.

Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu từ điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, thời gian qua, Hà Tĩnh luôn chú trọng củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các địa phương của Lào; trong đó đặc biệt quan tâm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với tỉnh Bolikhămxay và hợp tác toàn diện với các tỉnh Khăm Muồn, Thủ đô Viêng Chăn, Savannakhet; mở rộng hợp tác với các tỉnh Bắc Lào. Quá trình triển khai hợp tác, tỉnh luôn kết hợp chặt chẽ trên cả 3 mặt trận đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ; các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn cần thường xuyên phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, giữ vững chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giáp biên...

Tiếp tục tham mưu để triển khai dự án xây dựng mở rộng đoạn đường giao thông giữa hai cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phào (đoạn phía Lào), mở rộng tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh (Việt Nam) - Thà Khẹc (Lào) - Nakhonphanom (Thái Lan) và ngược lại.

Tiếp tục chú trọng hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư sang Lào; có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và Nhân dân phát triển kinh tế, thương mại trong khu vực biên giới; quan tâm nâng cao đời sống của cư dân biên giới.

Tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác với các địa phương Lào; tập trung lĩnh vực ngành, giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để các chương trình hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có mối quan hệ hợp tác với bạn.

Hà Tĩnh đề xuất Trung ương sớm ban hành quy định để địa phương thuận lợi trong việc hỗ trợ các dự án giúp đỡ bạn xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội; sớm sửa đổi Quyết định 272 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại...

Hà Tĩnh kiến nghị phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Từ đó, trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại tuyệt đối bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tính tổng thể chiến lược và gắn kết giữa 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị, các địa phương, cấp ngành liên quan tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư liên quan tới công tác đối ngoại, cụ thể hóa thành các đề án, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế.

Trong công tác đối ngoại, các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung mở rộng và phát triển về chiều sâu các mối quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường sự tin cậy, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ song phương; phát huy mạnh mẽ lợi thế đặc thù của kênh đối ngoại Đảng để góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong quan hệ song phương. Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của đối ngoại Nhân dân, củng cố nền tảng hữu nghị với nhân dân các nước.

Không ngừng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tranh thủ sự đoàn kết và ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín quốc tế, vị thế của Đảng và đất nước; đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động đối ngoại thích ứng với môi trường quốc tế nhiều biến động...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast